Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Publicerat

Inbjudan: Vårdval Sverige, Gävle 24 nov

13 november, 2009
Den 1 januari 2010 sjösätts Hälsoval Gävleborg. Är det företagen   - med vinstintressen - som tar över makten över vården? Vad innebär vårdvalet för patienterna? Hur kommer den framtida

Inbjudan: Vårdval Sverige - Härnösand

23 oktober, 2009
Hur kommer den framtida sjukvården att se ut när politikernas inflytande minskar och patienternas ökar i och med rätten att fritt välja

Välfärdsnytt #3/2009

15 oktober, 2009
Timbros program för Välfärd och reformstrategi kommer med jämna mellanrum att samla intressanta och inspirerande länkar om välfärd i ett digitalt