Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Publicerat

Video: Maria Rankka möter Åsa Vilbäck

18 maj, 2010
Åsa Vilbäck, mer känd som Doktor Åsa i tv-programmet med samma namn, skulle rita om den svenska sjukvårdskartan om hon blev ny socialminister. Sjukvården, landstinget, frihet och framtiden

Välfärdsnytt #1/2010

10 mars, 2010
Timbros program för Välfärd och reformstrategi kommer med jämna mellanrum att samla intressanta och inspirerande länkar om välfärd i ett digitalt

Politik och företagande i välfärden

18 februari, 2010
Vilka är de största utmaningarna för svensk välfärd under nästa mandatperiod? Hur kan vi få fler och nya idéer om hur omsorg, vård och utbildning kan bli bättre? Och vilken roll har politiken,