Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Publicerat

Programförklaring

25 januari, 2011
Timbro vill inspirera till fortsatt utveckling och med nya idéer för organisationen för vård, utbildning och omsorg. 'Huvudman' spelar roll, när entreprenörskap och företagande får vara med och

Välfärdsnytt 4, 2010

20 december, 2010
Timbros program för välfärd och reformstrategi samlar med jämna mellanrum inspirerande länkar om välfärd i ett nyhetsbrev. Tema för höstens första nyhetsbrev handlar förstås om frågan som helt

Ny dvd från Timbro: Eftergångslandet Sverige

26 november, 2010
I dag lanserar Timbro en ny inspirationsdvd, baserat på det välbesökta seminariet 'Eftergångslandet Sverige' där ett antal europeiska erfarenheter om hur vårdens och omsorgens utmaningar kan lösas

Välfärdsnytt #3/2010

16 september, 2010
Timbros program för välfärd och reformstrategi samlar med jämna mellanrum inspirerande länkar om välfärd i ett nyhetsbrev. Tema för höstens första nyhetsbrev handlar förstås om frågan som helt