Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Publicerat

Hotar ideell sektor den svenska modellen?

tisdag, 11 december, 2012 - 12:00 till 13:00
Den svenska välfärdsmodellen bygger sedan ett par decennier på ett partnerskap mellan offentlig och privat sektor. Men i dag höjs röster för en statssocialistisk återställare. LO:s förslag om hur det

I väntan på välfärden

onsdag, 14 november, 2012 - 09:00 till 10:00
Köerna är välfärdsstatens akilleshäl. I den nya boken I väntan på välfärden visar Nima Sanandaji på de stora kostnader som köerna skapar och diskuterar hur man kan lösa problemet. Sverige har stora

Timbroförslag märks i regeringens budget

16 april, 2012
I  rapporten 'Får fattiga lön för mödan?' som publicerades av Timbro maj 2011 framförde Nima Sanandaji att ett stort problem i svensk politik var att det inte