Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Publicerat

SKL:s hyrläkarstopp förvärrar sommarens vårdkaos

8 augusti, 2013
Under sommaren har situationen på sjukhus och vårdcentraler varit ansträngd i stora delar av landet. Att exempelvis läkarbristen inte är mer akut beror till stor del på att så kallade

Att skapa en skolmarknad

måndag, 17 juni, 2013 - 09:00 till 12:00
Ett referat från halvdagskonferensen hittar du här . Den politiska borgfred som utlovades med friskoleutredningens blocköverskridande överenskommelse höll i två dagar. Därefter svängde Miljöpartiet,

Skandalen Nya Karolinska

tisdag, 26 mars, 2013 - 12:00 till 13:00
Vad kan vi lära av Nya Karolinska? Få upphandlingar har väckt så mycket kontrovers som bygget av sjukhuset Nya Karolinska. De som tar beslutet i försvar menar att Stockholms läns landsting har