Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism
ISBN:  978-91-7703-009-6
Sidor:  24

Med polisen i centrum – varför polisreformen kommer att slå fel och vad vi borde göra i stället

Författare:  Krister Thelin
Publiceringsdatum:  24 februari, 2016

Femtio år har gått sedan polisen förstatligades. Sedan dess har den blivit mer och mer centralstyrd. 500 polisdistrikt blev 21 polisregioner. Och nu, i den största omorganisationen i modern tid, har hela organisationen gjorts om till en enda myndighet där Rikspolisstyrelsen har avskaffats och Rikspolischefen fått en operativ ledningsfunktion. Men hur kommer det att gå?

Det har vi undersökt i den nya rapporten Med polisen i centrum – Varför polisreformen kommer att slå fel och vad vi borde göra i stället. Författare är Krister Thelin, domare och tidigare statssekreterare på Justitiedepartementet (1991-1994).

Krister Thelin menar att den nya polisen kommer att vara illa rustad att hantera brott som kräver lokal kännedom. Han ger också ett förslag på hur vi kan få en mer lokal polis som står sig bättre inför de utmaningar som väntar.

Rapporten presenterades vid ett frukostseminarium. Paneldeltagare: Polisförbundets ordförande Lena Nitz och Johan Hedin, riksdagsledamot (C) i justitieutskottet.

Mer rapporter