Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism
ISBN:  978-91-87709-78-4
Sidor:  34

Great expectations: Hackney och konsten att vända en skolkommun i kris

Författare:  Åsa Melander
Publiceringsdatum:  29 april, 2015

I rapporten “Great expectations: Hackney och konsten att vända en skolkommun i kris” beskrivs hur några av Englands sämsta kommunala skolor genomgick en dramatisk förbättring på mindre än 10 år efter att en privat stiftelse fick ta över ansvaret för skolorna. I samband med lanseringen presenterades vi en ny kartläggning som visar att det finns åtminstone 50 högstadieskolor i Sverige som har underpresterat varje år i minst tio år i förhållande till sin elevsammansättning.

–  Vi har gått igenom hur Sveriges skolor har presterat de senaste 10 åren utifrån Skolverkets analysverktyg SALSA där skolresultaten sätts i relation till elevsammansättningen, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro.

2013 gick över 14 600 elever i de 50 skolor som ingår i kartläggningen. Skolorna är fördelade över hela landet. 47 av 50 är kommunala.

–  Det saknas verktyg för att hantera kommunala skolor som underpresterar över tid. Moderaternas förslag om statlig tvångsförvaltning är bra, men exemplet Hackney visar att hela skolsystemet måste lyftas underifrån. För det krävs väsentligt mer, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Mer rapporter