Lansering av boken "Skandal eller succé?" av Johan Hjertqvist

Lansering av boken "Skandal eller succé?" av Johan Hjertqvist

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Datum:  tisdag, 6 maj, 2014 - 08:30 till 09:30
Adress: 
Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm
Sverige

Dags att pensionera dagens äldreomsorgsmodell?

Svensk äldreomsorg har varit hett omdebatterad på senare år. I medierna berättas om verksamheter i fritt fall, där akut resurs- och platsbrist, orimliga dokumentationskrav och dålig personalpolitik sammantaget har skapat en situation där risken för att bli utsatt för vanvård tycks vara stor.
 
I den nya boken Skandal eller succé? utmanar Johan Hjertqvist bilden av förfall. Internationellt framhålls svensk äldreomsorg som ett exempel på att det går att kombinera kvalitet och effektivitet, och i brukarundersökningar får insatserna genomgående höga betyg.
 
I dag ifrågasätts dock flera av de faktorer som bidragit till denna utveckling. Konkurrens, aktiva jämförelser och ökad uppföljning beskrivs som fördyrande, obekväma eller onödiga företeelser. Till detta kommer en alarmerande brist på både visioner och nytänkande i en politisk debatt som snarast måste börja formulera svar på hur framtidens finansieringskris ska hanteras.
 
Johan Hjertqvist är grundare till Brysselbaserade Health Consumer Powerhouse, som i dag är en av de ledande aktörerna för sjukvårdsjämförelser i Europa. Han gör sin analys med stöd av omfattande datamaterial och skisserar i boken ett nytt sätt att se på, och organisera, framtidens svenska äldreomsorg.
 
Medverkande:
 
Johan Hjertqvist, författare till boken Skandal eller succé?
Joa Bergold, utredare på LO
Malin Appelgren, vice vd på Silverlife
 
Seminariet modereras av Karin Svanborg-Sjövall, projektledare på Timbro.


Foto: Jonna Thomasson, Christina Nilsson, Timbro / Ernst Henry

För mer information:
Karin Svanborg-Sjövall
Projektledare välfärd
karin.svanborg.sjovall@timbro.se
______________________________________________________________________________________________________________________
TID        
6 maj, kl 08:30 - 09:30. Frukostfralla och kaffe serveras från kl. 08.00.

PLATS    
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm.
(Porttelefon)

ANMÄLAN
Bindande anmälan senast den 2 maj.
Deltagare som uteblir utan att ha avanmält sig per e-post: info@timbro.se eller tel 08-587 898 00 kommer att debiteras 100 kronor.

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Fler evenemang