Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Ny Timbrorapport visar: svagt forskningsstöd för mindre klasser

8 september, 2014

I en valrörelse som i liten utsträckning har handlat om sakförslag är det ett som med all säkerhet kommer att genomföras, eftersom de största partierna är överens över blockgränsen: klasserna ska minskas. Samtliga partier är också överens om att det krävs ytterligare resursförstärkningar till skolan.

Men det finns mycket lite som tyder på att mer resurser och krav på mindre klasser kommer att leda till nämnvärt förbättrade resultat. I en forskningsöversikt går Gabriel Heller Sahlgren, forskningschef vid brittiska CMRE och affilierad forskare vid svenska IFN, igenom den svenska och den internationella forskningslitteraturen.

- I debatten påstås ofta att det finns starkt forskningsstöd för att ösa mer pengar över skolan. Det stämmer inte. Jag redovisar ett stort antal försök med generella klasstorleksminskningar och andra resursökningar som i bästa fall har kostat mycket utan att uppnå nämnvärda resultat, och i sämsta fall faktiskt har försämrat skolresultaten, säger Gabriel Heller Sahlgren, rapportförfattare.

Karin Svanborg-Sjövall, projektledare för välfärdsfrågor på Timbro, är kritisk till att ökad lärartäthet har blivit ett självändamål. Jämfört med andra OECD-länder är den redan hög.

- Sahlgren visar att de förslag som både Socialdemokraterna och Moderaterna vill genomföra vilar på skakig grund.  Att Socialdemokraterna dessutom vill tvinga välfungerande friskolor att hålla samma lärartäthet som kommunala, oavsett resultat, är fullkomligt vettlöst, säger Karin Svanborg-Sjövall.

- Man tar till en motorsåg där det som behövs är finsnickeri. I vissa skolor kan mindre klasser och högre lärartäthet vara vettigt, men att tvinga på alla en lösning är att medvetet sänka effektiviteten i hela skolsektorn.

Gabriel Heller Sahlgrens rapport är en något nedkortad version av ett working paper som publiceras på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) med titeln ”Slänger vi pengarna i sjön? Resurser, reformer och utbildningspolitiska slutsatser”.

För att ladda ned rapporten klicka här

För pressfoto på Gabriel Heller Sahlgren klicka här

För mer information, kontakta:

Karin Svanborg-Sjövall, 0725-17 00 77

Gabriel Heller Sahlgren,  0044 7503713430

Mer nyheter & kommentarer