Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Äldreomsorgen är en succé – men svåra utmaningar väntar

25 mars, 2014

I morgon, onsdag 26 mars, kommer Timbroförfattaren Johan Hjertqvist att presentera en kommande bok  - Skandal eller succé?  - på Äldreriksdagen, som samarrangeras av SKL och Socialdepartementet. Hjertqvist har tagit ett samlat grepp om äldreomsorgens utveckling från femtiotalet och framåt, och finner en mycket positiv utveckling.  Både sett till kvalitetshöjningar, rättighetsförstärkningar och effektiviseringar.

- Den katastrofbild som målas upp i medierna är falsk. Äldreomsorgen har aldrig varit bättre. Man har åstadkommit en imponerande förändring dels därför att de äldre alltmer behandlas som myndiga individer, dels därför att kombinationen konkurrens och kvarboendeprincip har skapat ekonomiskt utrymme att satsa på de mest behövande, säger Johan Hjertqvist.

Men det finns stora orosmoln på himlen. Inget politiskt parti kan i dag svara på hur framtidens äldreomsorg ska finansieras. Allt fler, och allt mer krävande äldre gör att den långsiktiga finansieringen måste börja hanteras redan de närmaste åren.

- Johan Hjertqvist visar hur viktigt det är att diskussionen både utgår ifrån en korrekt verklighetsbeskrivning, och att man en gång för alla gör upp med den politiska fantasilösheten – och handlingsförlamningen. Dagens system har tjänat de äldre väl, men nu har vi nått vägs ände, säger Karin Svanborg-Sjövall, projektledare på Timbro.

I boken presenteras ett antal förslag på hur offentligt och privat kan samverka för att skapa en hållbar ekonomisk lösning på den demografiska press som redan börjar märkas i många svenska kommuner.

För mer information om boken, kontakta:

Karin Svanborg-Sjövall
karin.svanborg.sjovall@timbro.se
0725-17 00 77

Johan Hjertqvist
070-752 18 99
 
För mer information om Äldreriksdagen, klicka här:

Mer nyheter & kommentarer