TV

Seminarier, intervjuer och debatter från Timbro.

Så skapas attraktiva städer

16 februari, 2015

I den nya boken Så skapas attraktiva städer visas att de stora investeringar som genomförs av stat och kommuner inte alltid tar tillvara de goda möjligheter som finns att skapa attraktiva städer. Skattemedel slösas därmed bort t ex på grund av byråkratimisslyckanden och brister i samverkan och chanser att utveckla städer går förlorade.
Vid ett frukostseminarium den 12 februari diskuteras vad som utgör goda kommunala beslut kring stadsutveckling, vad som har lett vissa städer till framgång och vad som är statens roll.

Författare är professor emeritus Roland Andersson, docent Svante Mandell och professor Mats Wilhelmsson. Samtliga är nationalekonomer och verksamma vid KTH.

Reforminstitutet har gett ut boken i samarbete med Samhällsförlaget.

Utöver författarna kommenteras boken av:

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.
Välkänd företrädare för en mera effektiv utveckling av Stockholmsregionen, bland annat genom bostadspolitiska reformer.

Åke Hillman, f d kommunalfullmäktiges ordförande i Västerås Stad.
Han har också varit vice ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Bo Söderberg, analyschef vid Boverket.
Doktor från Enheten för Bygg- och Fastighetsekonomi på KTH. Han har tidigare verkat som professor i fastighetsekonomi vid Gävle Högskola.

Seminariet leds av Stefan Fölster, vd för Reforminstitutet.