TV

Seminarier, intervjuer och debatter från Timbro.

Politikens gränser

19 november, 2014

En rödgrön regering är på många sätt sämre för Sverige. På kort sikt. På lång sikt kan det visa sig vara av godo. En borgerlighet, i bred bemärkelse, som vill vila på frihetlig grund kan behöva perioder av avstånd från den stat och den politiska makt som motståndarlägret gärna vill expandera.

Rätt använda kan de kommande åren ägnas åt ideologisk debatt och en kritisk omprövning av gamla dogmer. Detta kan i framtiden omvandlas till framgångsrika liberala reformer. Åtta års borgerligt regeringsinnehav har gett oss rimligare skattenivåer, fri arbetskraftsinvandring och avregleringar inom en rad områden. Men vilka liberala idéer vinner nästa val? Och vart vill vi på ännu längre sikt?

Timbro bjuder in till fyra lunchsamtal som tar sin utgångspunkt i de stora framtidsutmaningarna, med start den 19 november.

Först ut är seminariet om politikens gränser där vi ställer frågan vad staten bör göra. Det samhälle där den socialdemokratiska (välfärds)modellen skapades finns inte längre kvar. Detta ställer också krav på politisk förändring. Välfärdslösningar som utgår ifrån principen ”lika för alla” får allt svårare att stämma överens med mer mångfacetterade krav. Idén om att politiken ska hitta en lösning på alla problem blir allt svårare att hävda i en tid när en enda lösning sällan passar för alla.

Dessutom har ett antal ekonomiska förändringar skett. Svenska medborgare är rikare än någonsin. Detta ställer ökade krav på välfärdstjänster, men det innebär också ökade möjligheter att själv ta ekonomiskt ansvar för dessa. Samma utveckling har skett inom utbildning; aldrig har så många varit så högutbildade, vilket gör att det politiska omhändertagandet framstår som allt mer obsolet.

Panelen består av:
Lars Sandman, professor Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås
Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen
Johan Norberg, idédebattör, författare
Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro
Ebba Busch Thor, kommunalråd (Kd) Uppsala
Moderator är Maria Eriksson, projektledare Timbro