TV

Seminarier, intervjuer och debatter från Timbro.

Makten över tanken - politik på upplysningens grund

10 december, 2014

Välkommen till det fjärde lunchsamtalet i serien ”Efter arbetslinjen: fyra idéseminarier om en liberal politik för framtiden”.

Identitetspolitik, strukturalism, postkolonial teori och genusteori. Den nya vänsterns teoribyggen och problemformuleringar dominerar i det offentliga samtalet. Den traditionella höger- vänsterkonflikten om statens roll och de ekonomiska resursernas fördelning hamnar allt mer i skymundan. Varifrån kommer detta tankegods och hur lyckades dess företrädare uppnå sin hegemoniska ställning? Och viktigast av allt: hur ska borgerligheten hantera detta?

I panelen:
Torbjörn Elensky, författare
Gina Gustavsson, universitetslektor i statsvetenskap
PM Nilsson, politisk chefredaktör Dagens Industri 

Moderator:
Lars Anders Johansson, Timbro