TV

Seminarier, intervjuer och debatter från Timbro.

Jämlikhet eller integration: Hur skapar vi en arbetsmarknad som bryter utanförskapet?

3 december, 2014

År 2006 sökte Alliansregeringen mandat för att minska utanförskapet i Sverige. Åtta år senare kvarstår utanförskapet som ett av våra största problem. Alliansregeringen lyckades framgångsrikt minska problemen med sjukskrivningar och förtidspensionering, men unga och utrikes födda har alltjämt mycket svårt att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaderna.

Vänstern möter detta med att förstärka skyddsvallarna runt dem som redan har ett jobb och en bostad samt med avskaffad integrationspolitik. Det är ett högt pris för att skydda människor mot konkurrens som betalas i huvudsak av dem som aldrig får en chans att konkurrera.

Men hur ser ett liberalt alternativ ut? Hur skapar vi en arbetsmarknad som kan bryta utanförskapet? Finns det en motsättning mellan integration och jämlikhet, som borgerligheten inte velat erkänna? Ska vi hålla fast vid likabehandlingsprincipen eller kan det behövas särlösningar för att alla grupper ska få likvärdiga chanser?

Frågorna diskuteras av Tove Lifvendahl (politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet), Joakim Ruist (forskare internationell migration, Göteborgs universitet) och Per Brinkemo (journalist och författare) under ledning av Adam Cwejman, Timbro.