TV

Seminarier, intervjuer och debatter från Timbro.

Framtidens företag, dåtidens politik: hur räddar vi svensk konkurrenskraft?

26 november, 2014

Trots att Sverige presterar högt på alla innovationsindex, omsätts det inte i nytt företagande. Svensk industri har tvärtom sett fallande investeringar i relation till sina konkurrentländer de senaste decennierna. På kort tid har exempelvis läkemedelsindustrin i Sverige förlorat 40 procent av sina anställda.

Parallellt går ett idéspöke genom samhällsdebatten Allt fler, både i Sverige och övriga EU, efterlyser nu en statlig “big push” utifrån tanken att det inte är entreprenörer utan starka stater som ligger bakom många av de viktigaste innovationerna vi ser idag.

Vad är egentligen statens roll när det kommer till framtidens tillväxt och innovationskraft i Sverige? Behövs det en politisk plan, och hur ska den i så fall se ut?

Välkommen till det andra av Timbros lunchseminarier i serien “Efter arbetslinjen: fyra idéseminarier om en liberal politik för framtiden”.

Tre borgerliga tänkare ger sina perspektiv på varför vi ska vara fundersamma på vår framtida konkurrenskraft. Christian Sandström, tekn. dr. från Chalmers med fokus på innovationsskiften och verksam vid forskningsinstitutet Ratio, berättar om Sveriges fallande investeringar. Nima Sanandaji, samhällsdebattör och tekn. dr. från KTH, ger en överblick över hur Sverige presterar i olika index och Nicklas Skår, ansvarig för miljöfrågor på Svenskt Näringsliv, berättar om hur miljöregleringar motverkar nysatsningar i Sverige.

Därefter följer en diskussion om Sveriges reformbehov.

Modererar gör Lydiah Wålsten, ansvarig för miljö, tillväxt och konsumtion på Timbro.