TV

Seminarier, intervjuer och debatter från Timbro.

Diskussion om nya boken "Mediekratin"

30 oktober, 2014

Avgör journalisterna valen? Den frågan ställer medieforskarna Kent Asp och Johannes Bjerling i den nyutkomna boken Mediekratin. Författarna visar att mediernas makt har ökat och att politikerna i växande grad anpassat sig till medielogiken. Den traditionella partidemokratin har ersatts av en Mediekrati.

”Svaret på om mediekratin är ”bättre” eller ”sämre” än partidemokratin är alltså inte enkelt. Å ena sidan framstår det som rimligt att hävda att mediekratin är en mer lyhörd styrelseform än partidemokratin, å andra sidan framstår det som svårare att i mediekratin agera i folkets långsiktiga intresse.”, skriver forskarna.

Medierna har samtidigt professionaliserats och behandlar partierna i huvudsak rättvist: ”Nyhetsmedierna är opartiska i den meningen att de, sett i ett längre tidsperspektiv, behandlar alla partier på samma sätt.”
 

Professor Kent Asp kommer till Timbro Medieinstitut för att presentera boken Mediekratin, som också kommenteras av SVT:s programdirektör Robert Olsson och tidigare statssekreteraren hos statsminister Fredrik Reinfeldt,  Ulrica Schenström. Moderator är Mats Olin, chef för Timbro Medieinstitut.