Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

Publicerat

Medialt ointresse för tillväxtnyhet

23 oktober, 2014
Skärmdump från Sveriges Radios webbsida den 22 oktober.  Igår, dagen innan statsbudgeten presenterades, kom en nyhet som är väl så intressent ur ett jobbskapande perspektiv.

Avgör journalisterna valen?

onsdag, 29 oktober, 2014 - 12:00 till 13:00
Diskussion om nya boken "Mediekratin" Avgör journalisterna valen? Den frågan ställer medieforskarna Kent Asp och Johannes Bjerling i den nyutkomna boken Mediekratin . Författarna visar att mediernas

Klorkyckling medieanka

8 oktober, 2014
Skärmdump från SVT:s hemsida.   En kommentar från Maria Donis, vd för Svensk Fågel, finns publicerad under denna artikel.    För två

Missvisande om visstid

29 september, 2014
I en serie inslag som går under namnet ”#unggranskning” tolkar SR statistik från SCB som skapar en bild av att andelen otrygga anställningar ökar kraftigt bland unga. I själva verket har

Vilseledande när medier rapporterar om gruvskatt

18 september, 2014
Att det skulle vara ekonomiskt förmånligt att öppna gruvor i Sverige är något medier vill berätta om. Tyvärr används dock inte sällan haltande jämförelser för att visa hur förmånligt det skulle

Varför har vi journalister?

27 augusti, 2014
BILD: Isabella Grybe och Natanael Derwinger är journalister på UR. Foto: Skärmdump från UR:s webbplats.DEBATT Varför har vi journalister? Den frågan

SVT-reporter dolde politisk aktivism

19 augusti, 2014
Uppgifter som Timbro Medieinstitut tagit fram visar att SVT-journalisten Jens Ergon i hemlighet var med och planerade och genomförde aktiviteter i förra riksdagsvalrörelsen för ”Nätverket för