Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

Garanterar Granskningsnämnden saklighet i SVT och SR?

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Datum:  onsdag, 13 april, 2016 - 12:00 till 13:15
Adress: 
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm
Sverige

När Sveriges Radio och Sveriges Television anklagas för att inte leva upp till kraven på opartiskhet och saklighet slutar diskussionen ofta med ”Granskningsnämnden för radio och tv”. Programföretagen menar att de lever upp till kraven och att den som har synpunkter kan anmäla till granskningsnämnden, som sällan fäller.

Men hur väl fungerar granskningsnämndens arbete när det gäller att bedöma saklighet? Det har Timbro Medieinstitut undersökt i en ny rapport som presenteras vid ett seminarium den 13 april. Rapportens slutsats är att den metod som granskningsnämnden använder är dålig, framför allt eftersom nämnden inte gör någon egen utredning av sakläget utan förlitar sig på uppgifter från de granskade: Sveriges Television och Sveriges Radio.

Rapporten presenteras av Mats Olin och kommenteras av en panel:

Henrik Jermsten är ordförande i granskningsnämnden för radio och tv, och domare i Högsta förvaltningsdomstolen.

Hans-Gunnar Axberger är professor i konstitutionell rätt och har tidigare varit Pressombudsman och Justitieombudsman.

Olof Lavesson är ordförande i riksdagens kulturutskott (M).

Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro.

Moderator: Staffan Dopping

Tid: Onsdagen den 13 april kl. 12.00-13.15. Lättare lunch från kl. 11.30

Välkommen

Paneldeltagare:

               Mats Olin              Hans-Gunnar Axberger                Olof Lavesson               Karin Svanborg-Sjövall           Staffan Dopping  

 
Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Fler evenemang