Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

SVT gillar verkligen Piketty

8 maj, 2015

I går kväll sände SVT ännu en intervju med den franske ekonomen Thomas Piketty, som bland annat förordar mycket höga marginalskatter. Det är en i raden av SVT:s entusiastiska skildringar av den omtalade forskaren som gärna har åsikter om hur skattepolitiken bör utformas.  

En genomgång visar att av ett tiotal publiceringar som SVT gjort med Piketty är det endast en av dem som innehåller en tydlig motröst mot de teorier som han för fram. En av Piketty-intervjuerna gjordes av vänsteraktivisten Jens Ergon som är journalist på SVT:s vetenskapsredaktion och som TMI tidigare skrivit om. Jens Ergon skriver i en annan svt-typisk text: "Otaliga toppforskare och ledande ekonomer har under året kastat sig in i debatten om Pikettys teorier, med både lovord och benhård kritik. Men enligt Milanovic har Piketty hittills klarat stormen utmärkt."

I gårdagens Dokument inifrån ”Den enda vägens politik” av Erik Sandberg, som även producerat den kontroversiella dokumentären ”Lönesänkarna” som TMI tidigare skrivit om, intervjuas Thomas Piketty igen. Han får gott om utrymme att förklara sin syn på det rådande ekonomiska systemet och varför det måste ändras. Under intervjun får Piketty inte en enda kritisk fråga angående hans forskning.

Det saknas verkligen inte kritiska röster mot Pikettys forskning, inte minst internationellt. Av svenska forskare kan nämnas Assar Lindbeck i Ekonomisk debatt, Nima och Tino Sanandaji i Axess och Tino Sanadaji i National Review.

SVT lovar sina tittare att skildra världen från olika perspektiv och låta många olika röster höras. Det gäller knappast rapporteringen om Thomas Piketty.  

MATS OLIN och ERIK THYSELIUS

 

Länkar till Piketty på SVT, exempel:

Piketty hos Skavlan i debatt med Björn Kjos (2015-03-14)

 

SVT Vetenskapens värld: Intervju med Thomas Piketty av Jens Ergon (2014-05-27)

 

SVT Forum: Piketty talar på (s)-seminarium i Almedalen (2014-06-01)

 

SVT Gomorron Sverige: Varför lockar Piketty? Debatt mellan Andreas Bergh och Katrine Marcal (2014-06-01)

 

SVT Nyheter ekonomi: Kritiserad toppekonom får svenskt stöd (2014-05-30)

 

SVT Forum: Fransk stjärnglans i på (s)-seminarium (2014-06-01)

 

SVT Nyheter vetenskap: Toppekonom varnar för växande klyftor (2014-09-03)

 

 

Utvald artikel: 
Mer nyheter & kommentarer