Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

Publicerat

Journalister, inte som andra?

måndag, 13 mars, 2017 - 12:00 till 13:00
Sällan har journalisternas roll varit lika omdiskuterad som i dag. Hur klarar de sitt jobb i en värld präglad av snabbare nyhetsflöde och en ständig klickjakt? Hur ska de förhålla sig till fientliga

FULLSATT: Trump och medierna

torsdag, 19 januari, 2017 - 12:00 till 13:00
FULLSATT: Den 20 januari svär Donald Trump eden som USA:s fyrtiofemte president. Vägen dit liknar ingen annan i amerikansk historia. I stället för att få journalisterna på sin sida förklarade Trump

Granskningsnämnden granskar inte opartiskhet i Sveriges Radio

21 mars, 2016
Granskningsnämnden för radio och tv ska se till att Sveriges Radio och Sveriges Television är opartiska och sakliga. Men ytterligare ett beslut i nämnden, denna gång om hur Sveriges Radio skildrade tomtockupationen i Malmö i höstas, visar att det inte fungerar. Den 13 april presenterar TMI en rapport som är starkt kritisk till granskningsnämndens arbete i stort.

Garanterar Granskningsnämnden saklighet i SVT och SR?

onsdag, 13 april, 2016 - 12:00 till 13:15
När Sveriges Radio och Sveriges Television anklagas för att inte leva upp till kraven på opartiskhet och saklighet slutar diskussionen ofta med ”Granskningsnämnden för radio och tv”. Men hur väl fungerar granskningsnämndens arbete när det gäller att bedöma saklighet?

Om att intervjua journalister

1 december, 2015
Alexander Gagliano och Bo Göran Bodin. Foto: Mats Olin   Jag ska intervjua Ekot-journalisterna Alexander Gagliano och Bo Göran Bodin, om att de pekat ut forskaren Henrik

Ensidigt om tomtockupation i Malmö

18 november, 2015
Axess vd PJ Anders Linder efterlyste en genomgång av Sveriges Radios nyhetsrapportering från den ockuperade tomten i Malmö, Sorgenfri. En sådan har TMI genomfört. Sveriges Radios nyhetschef är