Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Alla böcker

 • Svar till Karl-Henrik Robèrt - Omslag

  Svar till Karl-Henrik Robèrt

  Tor Ragnar Gerholm

  I Brev till Det Naturliga Steget granskade Tor Ragnar Gerholm de doktriner som den väletablerade miljöorganisationen Det Naturliga Steget bygger sin verksamhet på. Gerholm hävdade att Det Naturliga Stegets grundläggande teorier är oförenliga med marknadsekonomi och ett fritt näringsliv, samt att de leder till en genomgripande förändring av hittills varande samhällsordning enligt ett slags förment naturvetenskaplig fundamentalism.

  30 kr
 • Svenskarna och NATO - Omslag

  Svenskarna och NATO

  Ann-Sofie Dahl

  Ann-Sofie Dahl analyserar vårt komplicerade förhållande till NATO, hur det har utvecklats över tiden och hur det kan förklaras. Varför har det varit nödvändigt för oss att ha två säkerhetspolitiska doktriner, en officiellt neutral och en hemlig i egenskap av NATO:s "sjuttonde medlemsland"?

  173 kr
 • Svenskornas företagsamma historia - Omslag

  Svenskornas företagsamma historia

  Anita Lignell Du Rietz

  Det finns en seglivad myt om att svenska kvinnor i princip inte arbetade innan välfärdsstaten kom till deras undsättning. Men det är fel. Kvinnor har alltid arbetat, alltid velat och alltid kunnat. Däremot har de inte alltid fått arbeta i den form de har velat eftersom både stat och fack tidvis har ställt upp hinder. Om detta har det varit märkligt tyst.

  198 kr
 • Sverige i Nato

  Sten Tolgfors

  “Sverige och Finland hör, liksom våra tre andra nordiska vänner, hemma i den säkerhetspolitiska värdegemenskap, Nato, där vi bäst tryggar våra egna och gemensamma in- tressen. Sveriges sak är Finlands. Finlands sak är Sveriges. Våran sak är vår.” Stefan Wallin Finlands försvarsminister 2011-2012. “Detta är en unik bok. Kombinationen av personliga upplevelser från NATO-toppmöten och djupa insikter i den svenska NATO-debatten gör att Sten Tolgfors med större tyngd än andra kan hävda att Sverige redan är med i NATO; endast medlemskapet saknas. Hans välskrivna plädering för det senare är angelägen läsning i vår allt farligare värld.” Mike Winnerstig, fil dr, amerikansk säkerhetspolitik.

  179 kr
 • Sverige kan bättre - Omslag

  Sverige kan bättre

  Axel OdelbergKurt WickmanAnders Åslund
  320 kr
 • Sverige och tystnaden - Omslag

  Sverige och tystnaden

  Susanna Popova

  Det är valår och något håller på att hända i Sverige. Allt fler människor gör sin röst hörd och talar ut om frågor som är viktiga för just dem. Varför gör de det? Vad är det som håller på att hända i opinionen?

  176 kr
 • Sverige som rättsstat - Omslag

  Sverige som rättsstat

  Krister Thelin

  I internationell jämförelse är Sverige med självklarhet att betrakta som en rättsstat, med fri åsiktsbildning, fungerade rättsväsende och ett system för fredlig övergång av politisk makt. Demokratin är djupt rotad, liksom föreställningen att vi intar en tätposition också i rättsstatssammanhang. På håll är bilden alltså ljus. Men hur ser det ut vid närmare granskning?

  158 kr
 • Sverige versus USA - Omslag

  Sverige versus USA

  Fredrik BergströmRobert Gidehag

  Den svenska framgångssagan har de senaste drygt 30 åren naggats i kanten. I internationellt perspektiv har vår utveckling halkat efter under den perioden. Tvärtemot den gängse uppfattningen bland svenskarna är vi inte längre en av världens rikaste industrinationer.

  100 kr
 • Sänkt skatt är möjlig - Omslag

  Sänkt skatt är möjlig

  Johnny MunkhammarHelena OlssonAnders Ydstedt

  Sverige har världens högst beskattade låg- och medelinkomsttagare, ändå var skatterna ingen stor valfråga. Men det nya politiska läget öppnar möjligheter. Både regeringen och oppositionen har anledning att verka för sänkt skatt. Här får de politiska alternativen var sitt förslagspaket med skattesänkningar som är motiverade givet deras olika ideologiska utgångspunkter.

  65 kr
 • Tankar från en principfast pragmatiker

  Johnny Munkhammar

  Liberal författare och debattör. Moderat riksdagsman. Make och pappa. Johnny Munkhammar hann med detta och mycket mer trots att cancern tog honom vid 37 års ålder. I denna bok har vi samlat några av hans mest centrala texter.

  139 kr
 • Teknotopier - Omslag

  Teknotopier

  Nicklas Lundblad

  Tekniken har blivit en del av samhället. Den är så invävd i samhällsstrukturen att den är svår att reglera, och kontrollförsöken stupar oftast på att den tekniska utvecklingen är så mycket snabbare än lagstiftningen.

  180 kr
 • Texter i tiden - Omslag

  Texter i tiden

  100 år med Svensk Tidskrift 1911 grundade de två nationalekonomerna Eli Heckscher och Gösta Bagge en ny politisk tidskrift i Sverige. Det var så den liberalkonservativa tidskriften Svensk Tidskrift såg dagens ljus. Ett händelserikt sekel kom att ge underlag för en samhällskritik och idé­debatt som hundra år senare utgör ett gott stycke publicistisk och politisk historia.

  69 kr
 • Thamgrepp - Omslag

  Thamgrepp

  Fredrik Haage

  Inom svensk forskning och högre utbildning råder i dag ett slags latent krigstillstånd. Parterna är mycket lätt urskiljbara: mot utbildningsminister Carl Tham står en "dubbel front" bestående av de borgerliga partierna och universitetsvärlden.

  69 kr
 • The health care revolution in Stockholm - Cover

  The health care revolution in Stockholm

  Johan Hjertqvist

  In The health care revolution in Stockholm Johan Hjertqvist describes developments during the past ten years of change. This small publication is the first English-language introduction to the Stockholm County Council's full-scale experiment in systematic change.

  61 kr
 • 139 kr
 • Thomas Paines Människans rättigheter - Omslag

  Thomas Paines Människans rättigheter

  Christopher HitchensCaj Lundgren (övers)

  Christopher Hitchens förundras över hur genomtänkt Thomas Paines Människans rättigheter är – och hur stridbar. Framför allt visar Hitchens varför Paines bok kom att utgöra ett så viktigt fundament i formandet av det demokratiska Amerika. Han placerar in Paine i tidens intellektuella och politiska sammanhang och porträtterar hans liv och gärning.

  69 kr
 • Till 40 procent fri - Omslag

  Till 40 procent fri

  Fredrik BergströmRobert Gidehag

  I Sverige tar det offentliga 3 av 5 kronor i skatt från en vanlig inkomsttagare, delar ut mängder av bidrag och styr med olika regleringar. Detta ger det offentliga gigantisk makt på bekostnad av de enskilda hushållen. Politiska beslut påverkar våra stora livsval som utbildningsväg, karriärplanering, hur tätt vi får våra barn och hur vi värmer upp våra bostäder.

  65 kr
 • Till världskapitalismens försvar - Omslag

  Till världskapitalismens försvar

  Johan Norberg

  Till världskapitalismens försvar är en passionerad berättelse om hur globaliseringen möjliggör frihet och ger människor chansen att ta makten över sina egna liv, främst i världens fattiga länder. Här bemöts på punkt efter punkt globaliseringsmotståndarnas kritik och påståenden.

  39 kr
 • Tio år med Putin - Omslag

  Tio år med Putin

  Boris NemtsovVladimir Milov

  I denna skrift tecknar två av Rysslands ledande Putinkritiker bilden av ett land som under det senaste decenniet befunnit sig i ett tillstånd av tillbakagång. Korruptionen och kriminaliteten har ökat samtidigt som levnadsvillkoren för många människor försämrats, allt medan Putin stärkt sitt grepp om makten.

  39 kr
 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning