Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Alla böcker

 • Rebeller - Omslag

  Rebeller

  Markus Uvell

  Vad står de nya entreprenörerna för - egentligen? Är IT-branschen en finansiell bubbla? Bör staten betala för bredband? Och kan mer traditionella företag lära något av de orakade rebellerna?

  180 kr
 • Religionen i demokratin

  Eli GöndörSusanne Wigorts YngvessonNathan ShacharTorbjörn ElenskyLars DencikThomas GürAndreas EkströmAndreas Johansson Heinö
  199 kr
 • Renaissance for Reforms

  Stefan Fölster och Nima Sanandaji

  "This is the required companion volume to Why Nations Fail by Acemglou and Robinson. While those authors demonstrate that poor institutions are the explanation for economic failure, it is Sanandaji and Fölster that provide the successful strategy to overcome the obstacles. They demonstrate that market reforms lead to both economic and electoral success. Policy makers no longer have an excuse for not following the best policies. Renaissance for Reforms is required reading for all interested in policy change: academics, students, policy makers and politicians." - Dr Nigel Ashford, Institute for Humane Studies, George Mason University

  135 kr
 • Rädslans liberalism

  Judith N Shklar

  “Hur skulle en noggrant genomtänkt politisk teori se ut, frågade jag mig, om den ”satte grymheten främst”? Som startpunkt tog jag åsikten att ett medvetet åsamkande av smärta är något ovillkorligt ont, och försökte utveckla en liberal teori om politik från den utgångspunkten.” Judith N Shklar ”Inom rädslans liberalism finns inget yttersta goda, inget mål att sträva efter. Det finns ingen entusiasm över demokrati eller mänskliga rättigheter, blott ett krasst konstaterande att alla andra samhällssystem är sämre.” Isobel Hadley-Kamptz, författare och opinionsbildare "Rekommenderas till alla som på minsta sätt är intresserade av människor, och som upprörs av orättvisor och är snabba att hitta lösningar." Tom Sköld, fil lic i engelsk språkvetenskap och översättare.

  49 kr
 • Rätt att lobba - Omslag

  Rätt att lobba

  Anders Johnson

  "Professionella smusslare", "korridormaffia", "marknadsdiktatur" och "den offentliga åsiktsbildningens variant av stalinismen" är några tillmälen som under senare år har använts om lobbyister. I denna bok analyseras orsakerna till att lobbying har fått ökad betydelse på bekostnad av den traditionella svenska korporativa modellen.

  166 kr
 • Rätt att välja - Omslag

  Rätt att välja

  F Mikael Sandström

  Före 1992 fanns friskolor i Sverige endast med särskilt tillstånd från regeringen. Av alla landets elever gick mindre än 1 procent i icke-offentliga skolor. Efter friskolereformen 1 juli 1992 ändrades förutsättningarna radikalt. Vi har gått från ett praktiskt taget centralstyrt system till en öppenhet som är näst intill unik i världen. Valmöjligheterna för landets elever har mångfaldigats och andelen elever som går i friskola har också ökat kraftigt.

  136 kr
 • Samhällets stöttepelare - Omslag

  Samhällets stöttepelare

  Anders Johnson

  Samhällets stöttepelare berättar om svenska företagare som genom historien har gjort värdefulla samhällsinsatser vid sidan av sin företagargärning. De kan till exempel ha verkat som donatorer, forskare, kulturpersonligheter, idrottsledare eller politiker.

  219 kr
 • Se staten! - Omslag

  Se staten!

  Carl-Johan Westholm

  Statsblindhet är detsamma som moralblindhet, alltså oförmågan att se att en fråga har moraliska inslag. Den statsblinde ser inte att det staten gör eller inte gör ytterst är en fråga om rätt och fel. Socialdemokratin har varit den dominerande politiska kraften i Sverige i ett sekel, men synen på staten är ganska likartad i alla partier. Det är därför denna skrift riktar sig till statsblinda i alla partier och organisationer.

  49,50 kr
 • Sila kamelerna och svälj myggen! - Omslag

  Sila kamelerna och svälj myggen!

  Fredrik Bergström (red)Fredrik Erixon (red)

  Allt fler företag går samman och blir större. Allt oftare läser vi om hur konkurrensmyndigheter stoppat fusioner och uppköp. Har den politiken varit riktig? I Sila kamelerna och svälj myggen! skärskådas konkurrenspolitiken i Sverige, EU och USA.

  136 kr
 • Sjukvårdens kulturrevolution - Omslag

  Sjukvårdens kulturrevolution

  Johan Hjertqvist

  Det pågår en revolution inom sjukvården i stockholmsregionen. Gamla begrepp skrotas. Nya drivkrafter släpps lösa. Sjukhus blir bolag och vårdcentraler tas över av personalen. Cementerade strukturer rivs ned och hierarkier ersätts av nätverk. Vården skall komma närmare medborgarna, köerna försvinna och patienten sättas i fokus. Nya idéer skall tas tillvara, medarbetarna bli synliga. Och entreprenörer skall kunna tjäna pengar.

  136 kr
 • Ska näringslivet skämmas? - Omslag

  Ska näringslivet skämmas?

  Carl-Johan Westholm

  Näringslivet har en politisk potential som många av dess främsta företrädare inte verkar förstå. Men ledande politiker förstår. Det skriver Carl-Johan Westholm i detta brev till företagare och anställda direktörer.

  49,50 kr
 • Skandal eller succé?

  Johan Hjertqvist

  Av rubrikerna att döma har äldreomsorgen aldrig varit så dålig som nu. Det är inte sant. Svensk äldreomsorg är inte bara långt bättre i dag än vad den var i slutet på 1940-talet, när författare som Vilhelm Moberg och Ivar Lo Johansson beskrev misären på dåtidens institutioner. Den är också avsevärt bättre än den var under det som ofta beskrivs som välfärdens guldår, i början av 1980-talet.

  180 kr
 • Skapare, skojare och skurkar - Omslag

  Skapare skojare och skurkar

  Hans De Geer

  Vem ser vi framför oss när vi tänker på en "företagare"? Har vi ingen i närmsta bekantskapskretsen, styrs vi kanske mer av de företagarbilder som ges i TV-serier, filmer och böcker. Författare och filmmakare hjälper alltid till att forma vår föreställningsvärd.

  135 kr
 • Skatterevolt pågår - Omslag

  Skatterevolt pågår

  Kurt Wickman

  Det pågår en skatterevolt i det tysta. Omfattningen och värdet på svartarbetet bara ökar. Företagen lokaliserar ut sina huvudkontor och forskningsavdelningar, och kompetenta och välutbildade personer flyttar utomlands för att få bättre betalt och gynnsammare skattelagstiftning. Till och med statliga svenska företag reagerar på de höga skatterna. När Posten sommaren 2001 sålde Postgirot gjordes det via ett holländskt dotterföretag i syfte att undkomma skatt på några hundra miljoner.

  158 kr
 • Skattjakten - Omslag

  Skattjakten

  Kurt Wickman

  Inom EU höjs nu röster för att skatterna skall harmoniseras, det vill säga att skattesatserna skall bli desamma i samtliga medlemsländer. Kraven bottnar i en rädsla för att hårt beskattade verksamheter och objekt skall flytta till lågskattemiljöer, vilket gör det svårare att upprätthålla en högskattelinje och en stor offentlig sektor. I stället för att sinsemellan tävla om att erbjuda den mest attraktiva miljön för produktiv verksamhet skall EU-länderna ha en gemensam linje. Trycket på förändringar skall minskas.

  61 kr
 • Slutet på början - Omslag

  Slutet på början

  Johan Hjertqvist

  Boken är en summering av 1990-talets svenska organisationsraseri och av det stora DSU-projektet, samt spelet bakom kulisserna, det som fick processen på fall och vilka problem som väntar alla sjukvårdsreformatörer, oavsett partifärg. Ett och ett halvt decenniums politisk strid om svensk sjukvård håller på att utmynna i oväntad samsyn.

  136 kr
 • Släng den här boken - Omslag

  Släng den här boken

  Jonas Frycklund

  Vad händer med det vi slänger? Miljörörelsen har väckt och drivit frågor som har lett till tekniska framsteg inom avfallshantering och återvinning. Detta har i sin tur minskat mängden skräp som hamnar på soptippar – trots att vi i dag är mer aktiva som konsumenter.

  59 kr
 • Som egenmäktiga gudar - Omslag

  Som egenmäktiga gudar

  Waldemar IngdahlAlexander SanchezAnders Sandberg

  Teknik uppstår inte i ett vakuum utan påverkas av det samhälle där den utvecklas och av den bild som skapas i den offentliga debatten. Dagens genteknik influerades i stor utsträckning av debatten under 1970- och 80-talen. Har det offentliga samtalet om gentekniken förändrats sedan dess?

  100 kr
 • Stad(d) i förändring - Omslag

  Stad(d) i förändring

  Thomas Idergard

  Boston, San Diego, New York och Chicago, listan kan göras lång över de amerikanska storstäder, vars innerstadsområden för tjugo år sedan präglades av social misär och våld. De som hade möjlighet flydde ut till de trygga förorterna. Butiker och företag följde efter. Kvar blev de fattiga och arbetslösa. Socialpolitiken hade misslyckats med boende, skola, välfärd och kriminalitet. Men på1980-talet händer något, trenden vänder och det sker en förändring som ger positiva avtryck över hela USA.

  100 kr
 • Stureakademin 10 år. En jubileumsskrift.

  Håkan TribellPatrick Krassén
  89 kr
 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning