Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Alla böcker

 • Mer demokrati - mindre politik - Omslag

  Mer demokrati - mindre politik

  Mattias Svensson

  Demokrati kan definieras på olika sätt. Här diskuteras två i grunden oförenliga synsätt, den liberala demokratisynen, som utgår från enskilda medborgares frihet och en begränsad statsmakt, och den totalitära demokratisynen, som utgår från att majoriteten av folket genom staten har rätt att bestämma över alla.

  100 kr
 • Miljöpartiet i det politiska kretsloppet - Omslag

  Miljöpartiet i det politiska kretsloppet

  Mats Johansson

  Maskrosen blev en symbol i svensk politik när miljöpartiet bildades 1981. Det tog sju år för Gahrton & Co att komma in i riksdagen i det s k säldödsvalet 1988. Sedan dess har tillvaron för de grönas parti varit skakig, i Sverige som i flera andra länder. Miljöengagemanget utgör fortfarande partiets existensberättigande. I takt med att miljöfrågornas betydelse minskar som partiskiljande faktor i riksdagsvalen försvagas dock denna plattform i den allmänna opinionen. Desto viktigare har civilisationskritiken och kampen mot EU blivit för partiets identitet. Men klarar man i längden konkurrensen om vänsterväljarna med andra partier på vänsterkanten?

  61 kr
 • Misslyckandenas rikedom - Omslag

  Misslyckandenas rikedom

  Marita BildtNils Bildt

  Storföretagen kommer även i framtiden att dominera kapitalintensiva branscher, men deras lönsamhet kommer att vara mindre än storföretagarens. Det tror Marita och Nils Bildt som 1991 startade ett eget företag, Teleoptimering. Starten skedde mitt i lågkonjunkturen, det fanns inget riskkapital och företagen skar ner. Möjligheterna att pröva något nytt var mycket små. Författarna vill ge andra uppmuntran och stöd att starta eget, trots svårigheterna. De beskriver problem och fallgropar som finns, för att hindra andra från att göra samma misstag som de själva gjort.

  87 kr
 • Missriktad välvilja - Omslag

  Missriktad välvilja

  David Henderson

  Allt fler storföretag omfattar och stöder numera aktivt den moderna föreställningen om "företagens samhällsansvar", ivrigt påhejade av personer och organisationer både i och utanför affärsvärlden. David Henderson analyserar dessa tankegångar och ställer sig tvivlande till de programmatiska idéerna om "företagens samhällsansvar". Vad är det egentligen förespråkarna menar?

  136 kr
 • Mitt, ditt eller ingens - Omslag

  Mitt ditt eller ingens

  Johanna Möllerström

  Ägande väcker känslor. Det märks redan i sandlådestriderna på dagis. I diskussionen om finanskrisen finns de som pekar ut giriga kapitalister som en orsak till krisen, medan andra lägger skulden på för få och för ansiktslösa ägare. Den här boken visar att ägandet är viktigt, inte minst därför att ägandeformen spelar stor roll för vilka resultat som faktiskt uppnås. Mer privat ägande ger nästan alltid bättre resultat.

  65 kr
 • Moving Up Down Under - Omslag

  Moving Up Down Under

  Lars Jilmstad

  I dag har Australien haft sexton år av oavbruten tillväxt. Sedan 1993 har regeringar av olika politisk färg successivt avreglerat arbetsmarknaden och allt mer anpassat landets ekonomi till de krav globaliseringen ställer. Hur har denna omvandling kunnat genomföras? Hur har ett land med 20 miljoner invånare på kort tid lyckats skapa en miljon nya jobb och klättra upp till världstoppen i olika välståndsligor?

  65 kr
 • Myten om det andra könet - Omslag

  Myten om det andra könet

  Eva Cooper

  Från höger till vänster tycks man vara överens: om kvinnor fick bestämma skulle Sveriges politiska landskap vara rött. Men är det så enkelt? I boken Myten om det andra könet visar Eva Cooper att det är en myt att kvinnor har hjärtat till vänster.

  59 kr
 • Måndag klockan tolv - Omslag

  Måndag klockan tolv

  Gunnar HökmarkMats JohanssonMart LaarMatilda Miljand

  Från mars 1990 till september 1991 växte en ny spontan folkrörelse fram i Sverige, en aktion med hundratusentals sympatisörer. Måndagar klockan 12 manifesterades, inte bara på Norrmalmstorg i Stockholm utan över hela landet, ett brett medborgerligt stöd för saken: Estlands, Lettlands och Litauens frihet. Denna nyutgåva av boken, som ursprungligen gavs ut på Timbro förlag 1991, hjälper oss att minnas det viktiga arbete Måndagsrörelsen stod för.

  129 kr
 • Månfärd eller pyspunka? - Omslag

  Månfärd eller pyspunka?

  Johan Hjertqvist

  Det är dags för den andra ronden i Den stora upphandlingen - kulturrevolutionen inom sjukvården i Stockholmsregionen.

  136 kr
 • Människans rättigheter - Omslag

  Människans rättigheter

  Thomas PaineThomas Warburton (övers)

  Människans rättigheter publicerades första gången 1791. Inom loppet av några få år lästes den av miljontals människor i England och Europa, och även i USA.

  69 kr
 • Människoapans utmaning

  Niklas Elert

  "Detta är precis vad miljödebatten behöver. Någon som struntar i den, och i stället tar ett bredare och djupare grepp om frågorna med nya idéer och ny energi. Elerts bok är viktig, men bättre än så, den är fantasieggande och underhållande." Johan Norberg, idéhistoriker och författare

  119 kr
 • Människor för ja!

  Lars Göran Johansson

  ”Jag tycker att boken ger en rättvisande beskrivning av JA-kampanjen. Framför allt tänker jag på den konsekventa strävan att arbeta med många avsändare, att åstadkomma partipolitisk bredd och att anslå en ödmjuk ton.” Ulf Dinkelspiel, Europa- och handelsminister 1991–94, ledde Sveriges förhandlingar om medlemskap med EU. ”Detta var en tid och en kampanj som förändrade Sverige utöver att vi gick med i EU. Vi bröt ny mark för nya band mellan alla dem som hade en mer optimistisk och öppen syn på vår och Europas framtid och på det öppna samhällets styrka.” Carl Bildt, dåvarande statsminister, undertecknade fördraget om medlemskap som sedan godkändes i folkomröstningen.

  180 kr
 • Människorna marken och makten

  Människorna marken och makten

  Johnny Munkhammar

  Äntligen debatt om den regionala omfördelningen! I takt med att Stockholms problem har blivit stora och uppenbara, har den omfattande omfördelningen till andra regioner kommit att ifrågasättas.

  100 kr
 • Natur på människans villkor - Omslag

  Natur på människans villkor

  Stephen Budiansky

  Naturvänner tror ofta att naturen mår bäst om människan lämnar den i fred. Naturen är konstant, självreglerande och i balans. Men dessa trossatser kommer på skam när de ställs mot aktuell ekologisk forskning. Naturen vimlar av paradoxer. Att rädda utrotningshotade arter eller att bevara ekosystem kräver mer än att människan drar sig tillbaka. Att inrätta reservat, som nationalparker, är inte nog - och leder ibland till katastrofer.

  209 kr
 • Nicolin - (Omslag)

  Nicolin

  Olof Ehrenkrona

  Nicolin - en svensk historia är ingen vanlig biografi. Det handlar om några omvälvande epoker i svensk nutid, med utgångspunkt från en av huvudpersonerna. Interiörer i näringslivet varvas med ekonomisk historia och ett flöde av tidsbilder från politik och samhälle. En lärobok om ledarskap och företagandets drivkrafter.

  197 kr
 • När Amelia behöver hemtjänst - Omslag

  När Amelia behöver hemtjänst

  Edvard Unsgaard

  Inget parti har idag ett tillfredsställande svar på hur framtidens äldreomsorg ska se ut. Hur kan äldreomsorgsfrågan gå från en bortglömd fråga om framtiden, till en vinstaffär i nuet?

  49 kr
 • När boten blir värre än soten - Omslag

  När boten blir värre än soten

  Claes Arvidsson

  Syftet med den diskrimineringslagstiftningen har nog varit gott, men "priset" för omtanken är för högt. Det rör sig helt enkelt om en dåliga lagstiftning, bl a därför att rättigheter har offrats på rättspopulismens altare.

  61 kr
 • När människan skapade världen - Omslag

  När människan skapade världen

  Johan Norberg

  Detta är historien om det äventyret, och en kampskrift mot den kontrolliver, missunnsamhet och rädsla som hotar det. Den tar oss genom århundraden av mänsklig historia och landar mitt i dagens heta debatter om kapitalism, outsourcing, företagsetik, miljö, konsumtionshets och lycka.

  49 kr
 • När pyramiderna rivits - Omslag

  När pyramiderna rivits

  Birgitta Södergren

  Genom att införa en decentraliserad organisation hoppas många större företag på det engagemang och den dynamik som finns i det lilla företaget. Förväntningarna är höga. Den decentraliserade organisationen skall skapa både intressanta arbetsuppgifter och effektivitet.

  158 kr
 • Näringslivet i globaliseringsdebatten

  Carl Johan von Seth

  Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och svenskarna ett av världens mest globaliseringsvänliga folk. Historien om Sveriges globalisering, från det första regelrätta fri-handelsavtalet som slöts med Storbritannien 1852, har genomgått många förändringar och haft skiftande fokus i samhällsdebatten.

  50 kr
 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning