Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Alla böcker

 • Klassisk liberalism

  Klassisk liberalism

  Eamonn Butler

  “Klassisk liberalism ger som utlovat en rättfram och enkel introduktion till principerna, personerna och de avgörande teoribildningarna inom den klassiska liberalismen." - Jesper Ahlin, doktorand i filosofi och förordsförfattare. “Det är en mycket välskriven och pedagogiskt upplagd bok som förklarar frihetsbegreppets centrala ställning för en klassiskt liberal moral med toleransen i centrum, den minimala statens politik, de naturliga rättigheterna, marknadens spontana ordning och nutidens nyliberalism.” Kent Lindqvist, BTJ.

  49 kr
 • Kommandohöjderna - Omslag

  Kommandohöjderna

  Joseph StanislawDaniel Yergin

  Under de senaste 20 åren har världen förändrats i grunden. Det kalla krigets stiltje har efterträtts av världsmarknadens heta puls. Demokratin har flyttat fram sina positioner, samtidigt som övertron på stat och politik har fått slå till reträtt.

  227 kr
 • Kretsloppsstat eller kretsloppssamhälle? - Omslag

  Kretsloppsstat eller kretsloppssamhälle?

  Gunnar Strömmer (Red)

  Miljöpolitiken skall göra vårt land till ett ekologiskt uthålligt samhälle. I en tid då partier tappar mycket av sin lyskraft, är det denna miljöpolitikens utopi som skall vitalisera det politiska livet i stort. Men vad innebär byggandet av ett ekologist uthålligt Sverige? Vad ska byggas, och av vem? Ansatsen antyder ett projekt som skall dirigeras uppifrån.

  129 kr
 • Kungen och baronerna - Magna Carta 800år

  Roland Poirier Martinsson
  139 kr
 • Kunskap som egen investering - Omslag

  Kunskap som egen investering

  Per Unckel

  Utbildning är inte liktydigt med kunskap. Att erövra ny kunskap är ett personligt åtagande som kräver både engagemang och offervilja. All retorik om "satsningar" till trots: politiska ledare kan inte ta examen åt sina medborgare.

  144 kr
 • Leva fritt och leva väl - Omslag

  Leva fritt och leva väl

  Per Ericson

  Det finns många missuppfattningar om vad de liberala idéerna innebär. Leva fritt och leva väl tar upp en del av de vanligaste myterna till behandling genom att introducera värdeliberalismens perspektiv.

  56 kr
 • Ljusets fiender

  Johan Lundberg

  Den inbundna boken har efter mindre än ett år snart sålt slut. Nu kommer bästsäljaren av Johan Lundberg i pocketversion med nytt, grafiskt omslag skapat av formgivaren Beatrice Bohman.

  49 kr
 • Låt medborgaren bestämma! - Omslag

  Låt medborgaren bestämma!

  Linda Wahlquist

  Kommunerna i Sverige har skyldighet att erbjuda kommuninvånarna bl a skola, förskola, daghem och äldrevård. Hittils har verksamheten oftast både beställts och bedrivits av kommunen. Nu börjar högre kvalitetskrav ställas på de tjänster som erbjuds, medan de knappa resurserna skall räcka till allt mer. Genom att införa ett kundvalssytem har Nacka skapat förutsättningar för en kvalitetshöjning, bromsat utgiftsökningen och samtidigt låtit kommuninvånarna själva aktivt få välja system och påverka ekonomin.

  61 kr
 • Läs mig - Omslag

  Läs mig

  Linda BackmanJohannes ForssbergJonatan Fried

  Utvecklingen av nya, elektroniska, medier får en mängd konsekvenser. Men kärnan, det mest intressanta och viktigaste, är att den går emot idén om den färdiga produkten. Vi får svårare att acceptera att andras godtycke ska avgöra om någonting är optimalt för oss, när vi rimligen själva vet bäst. De som levererar låsta album, operativsystem och åsikter kommer få allt svårare att klara konkurrensen. De produkter som utvecklas i öppna nätverk av användarna själva kommer helt enkelt att vara bättre. Den svenska liberala bloggosfären, som den här boken handlar om, är en del i den utvecklingen.

  20 kr
 • Lögnen om Koppargården - Omslag

  Lögnen om Koppargården

  Cecilia Stenshamn

  Caremaskandalen slog ned som en bomb. I efterdyningarna blev välfärden en av de hetaste politiska frågorna i samhällsdebatten och vinstintresset den mest kontroversiella. Men vad hände egentligen på Koppargårdens vård- och omsorgsboende utanför Stockholm?

  159 kr
 • Made in Pride - Omslag

  Made in pride

  Jens Liljestrand

  Made in Pride är en reportage- och intervjubok som öppnar för nya perspektiv på homosexuellas frigörelse. Det är inte längre lagstiftningen som driver utvecklingen framåt, menar boken, utan marknaden.

  180 kr
 • Magnus Gabriel

  Magnus Gabriel

  Gunda Magnusson

  Magnus Gabriel De la Gardie, greve till Läckö och Arensburg (och därefter Pernau), friherre till Ekholmen, herre till Hapsal och Helmet, till Höjentorp i Eggby socken, Mariedal i Ova socken, Magnusberg i Solna socken, Venngarn i S:t Olofs socken, Käggleholm i Ödeby socken, Magnushof etc etc... rikskansler, riksdrots, hovrättspresident, generalguvernör, överste, kammarherre, Uppsala universitets kansler etc etc... ansågs nog som ganska verkligt intellektuell av sina samtida ståndsbröder. Som talare och diplomat bilade han gärna konflikter till allas bästa, men slog inte gärna näven i bordet.

  120 kr
 • Makt - Omslag

  Makt

  Clarence CrafoordAnders JohnsonTommy MöllerPer T OhlssonBo PellnäsOlof PeterssonAnne RambergChristina WainikkaHelena Wockelberg

  Sverige är en demokrati och en rätsstat, om det råder ingen tvekan. Men det betyder inte att vårt politiska system är perfekt. Det visade inte minskt bristen på tagande och utkrävande av ansvar efter tsunamikatastrofen på annandagen 2004.

  210 kr
 • Maktspelet i vården - Omslag

  Maktspelet i vården

  Dick Erixon

  Kraven på mer pengar och fler händer i vården är många. Men mer pengar hjälper inte. Ingen tar något helhetsansvar i dagens sjukvård. Makten flyter. Resultatet blir förödande intriger och maktkamp mellan politiker, byråkrater och vårdproffs, långt över patienternas huvuden.

  61 kr
 • Marknadens villkor - Omslag

  Marknadens villkor

  Göran Skogh

  Göran Skogh hör till dem som öppnat fönstret mellan ekonomi och juridik. Han har gjort det ovanligt konsekvent och helhjärtat. Hans doktorsavhandling Straffrätt och samhällsekonomi visar att man med ekonomiska resonemang kan belysa om brott lönar sig eller inte. Efter detta har Göran Skogh främst sysslat med att analysera och diskutera problem som hänger samman med civilrätten. - Ur professor Carl-Martin Roos förord.

  22 kr
 • Marknadsliberal miljöhushållning - Omslag

  Marknadsliberal miljöhushållning

  Terry L AndersonDonald R Leal

  Terry L Anderson och Donald R Leal presenterar ett betraktelsesätt på miljöfrågor och marknaden som bygger på ett system med noggrant specificerade äganderätter till miljöresurser. Ägarna av dessa rättigheter - det kan vara enskilda personer, företag eller organisationer - får då anledning att agera på ett sätt som är gynnsamt för miljön och inga politiska beslut behöver fattas.

  60 kr
 • Medelvägens motståndare - Omslag

  Medelvägens motståndare

  Ludwig von MisesKurt Wickman

  Ludwig von Mises kallades en gång för liberalismens siste riddare. Från början verksam i Wien bröt han ny mark inom nationalekonomin som en av de främsta förgrundsfigurerna inom den österrikiska nationalekonomiska skolan. Nazisternas framfart fick honom att fly Europa för USA. Ändå identifierade han en annan fiende som 1900-talets största intellektuella hot: socialismen.

  49 kr
 • Mellan klan och stat

  Per Brinkemo

  "Brinkemos bok är ett värdefullt steg på vägen mot mer kunskap"

  49 kr
 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning