Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Alla böcker

 • Hejdå Östeuropa! - Omslag

  Hejdå Östeuropa!

  Erik Zsiga

  Hösten 2005 reste Erik Zsiga kors och tvärs genom de åtta tidigare kommunistländer som var först in i EU. Det här är en personlig reseberättelse kryddad med fakta och statistik. Möten med konstnärer, entreprenörer, politiker, journalister, forskare och andra spännande människor utgör kärnan i berättelsen.

  69 kr
 • Helt Sjukt! - Omslag

  Helt Sjukt!

  Johnny Munkhammar

  En personlig berättelse om livet nära döden Chock, behandling och återkomst. Om kärleken till de nära och till livet. Om betydelsen av att använda tiden väl. När politikern debattören Johnny Munkhammar fick ett cancerbesked förändrades mycket. Men inte hans syn på bristerna i svensk sjukvård. Ifall en envis person med goda kontakter inte kan få rätt diagnos på elva månader – vem kan det då? Alla måste få tillgång till den bästa vården i tid vid behov.

  65 kr
 • Hälften så dyrt, dubbelt så bra.

  Anders Åslund

  Den ideologiska skiljelinjen i dagens Sverige galler om vi vill ha en högskattestat med svaga och osjälvständiga människor som ar beroende av offentliga allmosor, eller en lågskattestat med starka människor som tar ansvar för sin och familjens framtid. Vår ekonomi har hamnat i en återvändsgränd; vi går kraftgång i internationell ekonomisk statistik, något som ar svårbegripligt då vi varken har drabbats av naturkatastrofer, deltagit i krig eller genomlidit stora strukturella omvandlingar.

  58 kr
 • Högskattestatens kris - Omslag

  Högskattestatens kris

  Kurt Wickman

  Ett av huvudargumenten för högskattestaten är att vi får mycket tillbaka för pengarna. Men så är det inte. Internationella jämförelser visar att flera länder med avsevärt lägre skattetryck har bättre socialt skyddsnät och mer generösa pensioner än Sverige.

  90 kr
 • I väntan på välfärden - Omslag

  I väntan på välfärden

  Nima Sanandaji

  Välfärdsstatens ambitioner är höga men hjälpen dröjer ofta. Patienter kan tillbringa månader och år i vårdköer. De som söker sjukersättning måste ofta vänta mer än ett halvår på att ärendet ens ska behandlas.

  89 kr
 • Indien - Omslag

  Indien

  Anna Kinberg Batra

  Heliga kor, ormtjusare och fattiga bönder är bilder av Indien vi är vana vid. Men Indien är inte längre ett slutet u-land, beroende av hjälp utifrån. Tvärtom tar utvecklingen fart, infrastrukturen moderniseras, utbildningsnivån höjs och tjänsteföretagen växer långt ut över landets gränser. Indien söker inte längre bidrag utan bättre handelsvillkor.

  65 kr
 • Ingen åt sitt öde - Omslag

  Ingen åt sitt öde

  Per Unckel

  - Sedan 1998 har 65 000 elever inte nått alla utbildningsmål. Ytterligare 30 000 elever har inte behörighet till gymnasieskolan. Detta är fakta från ett land med skolplikt. Det innebär inte bara personliga tragedier för de elever som drabbas, utan det har också konsekvenser för Sveriges utveckling som kunskaps- och välståndssamhälle. Det skriver Per Unckel i sin nya bok Ingen åt sitt öde, som publiceras av Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten (CVV).

  100 kr
 • Ingens herre, ingens träl

  Nils Erik Forsgård

  Anders Chydenius (1729-1803) var präst och riksdagsman. Han ville individens frihet och har kallats både den svenska liberalismens fader och Nordens Adam Smith. Nils Erik Forsgårds nya bok lotsar oss genom 1700-talets politiska intriger och analyserar innehållet i Chydenius frihetstanke. Anders Chydenius tankar, visar det sig, har bärighet ända in i vår egen tid.

  139 kr
 • Innerst inne

  Carl Melin & Markus Uvell

  Debattens vågor går höga i politiken, och vi bombarderas ständigt av opinionsmätningar som sägs beskriva vad väljarna tycker. Men vad är det egentligen som styr vilka förslag som läggs? Hur ser svenska folket på politik och samhällsfrågor? Vilka är de starkaste värderingarna? Vilka frågor är viktigast i diskussionerna runt landets köksbord?

  95 kr
 • Irland - Omslag

  Irland

  Jonas HellmanMaria Rankka

  Irland var länge ett av Västeuropas fattigaste länder. Så är det inte längre. Under de senaste åren har landet haft en imponerande ekonomisk utveckling. "Den keltiska tigern" är numera ett begrepp.

  128 kr
 • Jakten på total rättvisa - Omslag

  Jakten på total rättvisa

  Thomas Sowell

  Sowells grundtema i denna bok är skillnaden mellan jakten på den himmelska, eviga rättvisan och den något mer profana idén att inte låta det bästa bli det godas fiende. Det är en nedgörande granskning av den världsbild som styrt mycket av samhällspolitikens utformning i väst under efterkrigstiden. Han betonar hur (felaktiga) idéer om det sätt på vilket världen bör vara beskaffad, eller om total rättvisa för alla, också kan komma att omstöpa och förvränga verkligheten i den politiska praktiken.

  100 kr
 • Janusansiktet Eli Heckscher - Omslag

  Janusansiktet Eli Heckscher

  Rolf G H HenrikssonMats Lundahl

  Eli Heckscher (1879–1952) är en av de största svenska ekonomerna genom tiderna. Han är upphovsman till det moderna tänkandet om utrikeshandel, den s k Heckscher-Ohlin-modellen. Om Heckscher hade levt 1977, när Bertil Ohlin och James Meade fick Nobelpriset i ekonomi för sina bidrag till bland annat utrikeshandelsteorin, hade han utan tvivel delat det med dem. Han är också Sveriges mest kände ekonomiske historiker. Hans böcker om kontinentalsystemet, merkantilismen och Sveriges ekonomiska historia är i dag klassiker.

  187 kr
 • Jobb istället för bidrag - Omslag

  Jobb istället för bidrag

  Fabian Zäll

  I den danska kommunen Farum har man i praktiken inte längre någon arbetslöshet. Kommunens numera berömda arbetsmarknadspolitiska program har varit mycket framgångsrikt, och det i en kommun som är en av Danmarks invandrartätaste, med tidigare mycket hög arbetslöshet och stora ekonomiska och sociala problem. Systemskiftet i Farum har nu börjat inspirera svenska kommuner till nytänkande kring socialbidrag, arbetslöshet och individuell egenmakt. Här presenteras tre skånska kommuner, Skurup, Eslöv och Osby, som har tagit intryck av Farums arbetsmarknadspolitik och infört liknande modeller. De har alla lyckats med sitt förändringsarbete, och de har mycket att lära ut till andra kommuner.

  100 kr
 • Jämlikhetsbluffen - Omslag

  Jämlikhetsbluffen

  Christopher Snowdon

  Finns det ett samband mellan återvinning och självmord? Får barn bättre betyg om skolan ligger närmare Nordpolen? Osannolikt? Såklart. Men sambandet finns där, i statistiken. I 2009 års akademiska kioskvältare Jämlikhetsanden menar två brittiska forskare att det finns klara samband mellan ojämlikhet och de flesta samhälliga problem.

  65 kr
 • Kalla kriget 2.1

  Mats Johansson

  Klart, tydligt, informativt och med subtil humor som stärker argumentationen… en viktig insats på ett område som fortfarande försummas eller slarvas över i Sverige. - Richard Swartz

  49 kr
 • Kammarmusik - Omslag

  Kammarmusik

  Per Dahl

  I Kammarmusik möter han den breda läsekretsen, i ett format långt utanför ledarsidornas krav på snabba ställnings- taganden. Per Dahl verkar här i den essäistiska traditionen av kända svenska författare som Frans G. Bengtsson och Per Erik Wahlund, med reflekterande texter förankrade i den personliga erfarenheten och de långa perspektiven. I linje med genren diskuterar Per Dahl en bredd av ämnen: det klassiska arvet från antiken, modernismen som frihetsprojekt, bristen på bra svenska deckare, den politiska adeln och borgerlighetens framtid. Det genomgående är författarens egensinne och vägran att följa tidens trendsättare.

  149 kr
 • Kampen om kapitalismen (DVD) - Omslag

  Kampen om kapitalismen (DVD)

  Johan NorbergRoland Poirier Martinsson

  "Rumble in the jungle", "Upplysning vs mörker", förväntningarna var höga inför sammandrabbningen mellan liberalen Johan Norberg och den konservative Roland Poirier Martinsson. Två anhängare av kapitalism, men också ideologiska motståndare. Så blev det också en laddad debatt som vandrade från familj till filosofi på jakt efter frihetens grundvalar, och en minst lika laddad efterdebatt om vem som egentligen vann.

  100 kr
 • Kentucky fried children? Omslag

  Kentucky fried children?

  Karin Svanborg-Sjövall

  Om den svenska valfrihetens rötter - och dess fiender

  179 kr
 • Kina som stormakt - Omslag

  Kina som stormakt

  Nils Hedberg Grimlund (Red)

  Kina är på väg att bli en supermakt. Hur landet använder sin ny­funna styrka kommer att påverka hela den globala spelplanen. Frågan är om det gör världen bättre eller sämre? Det går att hitta ledtrådar till hur Kina tänker använda sitt inflytande som supermakt genom att se hur Kina beter sig i sin nuvarande roll som stormakt. Om detta handlar antologin Kina som stormakt - utrikes­politik, strategier och paradoxer.

  70 kr
 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning