Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Alla böcker

 • Frihet till samvete

  Susanne Wigorts Yngvesson
  49 kr
 • Frihet är det bästa ting - Omslag

  Frihet är det bästa ting

  Anders Johnson

  Musiken har i över 200 år varit en viktig del i kampen för personlig frihet, demokrati, tolerans och solidaritet. I denna bok berättar Anders Johnson om tonsättare i Europa och USA som har skrivit musik i frihetlig anda. Här ges nya perspektiv på bland annat franska revolutionen, 1800-talets liberala uppror runt om i Europa, första och andra världskrigets förödelse samt hur nazismen och kommunismen drabbade människorna och konsten.

  203 kr
 • Frihetens flämtande flamma - Omslag

  Frihetens flämtande flamma

  Mauricio Rojas

  På en kontinent präglad av socialistiska utopister till vänster och oligarkiska caudillos till höger, har Mario Vargas Llosa enträget och envetet kämpat för människans frihet och värdighet. Han förlorade presidentvalet i Peru, han har bespottats av frihetens fiender. Men liberalismens låga har aldrig slocknat. Mario Vargas Llosa är inte bara en av de stora latinamerikanska författarna. Han är också en av de stora liberala förkunnarna. År 2010 belönades han med Nobelpriset i litteratur.

  59 kr
 • 250 kr
 • Fritänkaren - Omslag

  Fritänkaren

  Nils-Eric Sandberg

  Bostadspolitikens fiende nummer ett! Så kallades Sven Rydenfelt sedan han 1947 som förste ekonom i landet började kritisera den då heliga hyresregleringen. Rydenfelt svarade att han såg detta som en hederstitel. Sven Rydenfelt (1911-2005) var den svenske liberalen. Han var universitetslektor i nationalekonomi i Lund och fick professors namn 1991. I en lång rad böcker och artiklar argumenterade han livet igenom mot regleringar och för individuell frihet - för den enskildes rätt att starta företag, att skapa, oberoende av statens makt. I sitt ekonomiska tänkande låg han decennier före sina kolleger - han hyllade och försvarade den skapande entreprenören.

  198 kr
 • Frivillighet och entreprenörskap - Omslag

  Frivillighet och entreprenörskap

  Rickard Wendel

  AMS och arbetsförmedlingen dirigerar den svenska arbetsmarknaden, men flera studier visar att detta inte längre fungerar tillfredsställande, vare sig för vanliga arbetssökande, för företag som söker arbetskraft eller för människor som vill starta egna företag. Arbetslöshetssiffrorna friseras med hjälp av omfattande utbildningsprogram och kurser, och många nya företagare lever under pressade förhållanden på existensminimum. Etablerade företag står utan arbetskraft.

  61 kr
 • Frivillighetens kraft - Omslag

  Frivillighetens kraft

  Lena Liljeroth

  Under de decennier då välfärdsstaten tog över stora delar av det tidigare frivilliga sociala engagemanget, dominerade föreställningen att den ideella sektorn representerade något förgånget och var på väg bort. Men i dag börjar det ideella arbetet få status. Var har hänt? Den frivilliga sociala sektorn har i dag 10 000 heltidstjänster. Man nöjer sig inte med akuta brandkårsutryckningar för att hjälpa människor i nöd, utan försöker också hitta nya lösningar där individen själv kan utforma och påverka sin väg tillbaka.

  136 kr
 • Från fattigdom till framgång - Omslag

  Från fattigdom till framgång

  Nima Sanandaji

  – om iranska invandrare som lyckas, och om svensk integrationspolitik som inte gör det

  89 kr
 • Fullständiga rättigheter - Omslag

  Fullständiga rättigheter

  Johan Norberg

  Vår tids mest berömda rättighetstext är FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Med stöd av den har rättsaktivister och medborgarrättsrörelser under efterkrigstiden kunnat pressa sina regeringar till demokratisering och liberalisering. Deklarationens 21 första artiklar försvarar klassiska rättigheter i den västerländska, liberala traditionen, rättigheter som alla människor har gentemot makthavar. Tanken på allas rätt till frihet från kränkning och tvång har ett brett stöd. Men i resten av deklarationen tar FN ställning för olika välfärdsrättigheter, som rätten till arbete och bidrag, som andra människor skall tvingas producera. Johan Norberg förklarar varför sådana rättigheter inte är ett komplement till de 21 första frihetsrättigheterna, utan direkt strider mot dem. Rättighet till ekonomisk och social välfärd har en paradoxal och ickeabsolut form som bidrar till att hela tanken om rättigheter förlorar i status.

  100 kr
 • Förmögen till värdighet - Omslag

  Förmögen till värdighet

  Johan Hakelius

  Det som ger livet ett verkligt innehåll finns bortom utbud och efterfrågan, men ekonomins och samhällets uppbyggnad avgör om vi kan odla dessa värden. Wilhelm Röpke (1899--1966) vände sig mot centralisering och storskalighet, både inom ekonomi och politik. Han hade en stark tilltro till det civila samhället och förespråkade en marknadsekonomi med spritt ägande och självständiga medborgare. Utifrån sin övertygelse om människan som en andlig och moralisk varelse argumenterade han för en "tredje väg" som ratade kollektivism, men också en falsk och rotlös individualism.

  100 kr
 • Gemenskap och företagande - Omslag

  Gemenskap och företagande

  Mauricio Rojas

  I vår vardag finns de i varje by, vid varje torg, i varje affärscentrum, dessa främlingar som driver kiosker, livsmedelsbutiker, restauranger, taxirörelser, frisörsalonger eller torghandel. Sällan vet vi varifrån de kommer eller varför deras vägar ledde till våra nordliga breddgrader. Vi ser "invandraren" med icke-svenskt utseende och medfödd annorlundahet, som begåvar oss med billiga pizzor eller färgglada frukter. Mer ser vi sällan.

  136 kr
 • Gillar vi olika? Hur den svenska likhetsnormen hindrar integrationen

  Andreas Johansson Heinö

  "Ett synnerligen välkommet bidrag till en debatt som ofta är mer politiskt och normativt laddad än vetenskapligt vederhäftig." Lars Trägårdh, historiker

  119 kr
 • GLOBAL - omslag

  GLOBAL

  John MicklethwaitAdrian Wooldridge

  Är det bra att företagandet blir globalt? Hur påverkas enskilda människors yrkesliv? Kommer skräpkulturen att segra med hjälp av globaliseringen? Håller vi på att skapa ett samhälle där "vinnaren tar allt"? Detta är en uttömmande studie av vår tids viktigaste företeelse – globaliseringen – och hur den förändrar världen. Författarna granskar, analyserar, avmystifierar och belyser de globala krafterna, liksom globaliseringens utmaningar och dolda löften för individer, företag och regeringar. Läsaren får också stifta bekantskap med kosmokraterna – eliten av affärsmän, informatörer och diplomater som är i färd med att utforma den nya världsordningen.

  194 kr
 • Globalisation is Good (DVD) - Omslag

  Globalisation is Good (DVD)

  Johan Norberg

  Detta är en upptäcktsfärd i globaliseringens fotspår. På tre olika kontinenter söker Johan Norberg svaret på hur vi ska kunna besegra fattigdom och underutveckling. I Taiwan har globaliseringen redan förvandlat landet i grunden, i Vietnam börjar globaliseringen göra sig påmind genom väldiga investeringar från multinationella företag, medan Kenya än så länge har stängts ute från den globala ekonomin.

  129 kr
 • Globaliseringens triumf? - Omslag

  Globaliseringens triumf?

  Andreas BerghAdam CwejmanFredrik ErixonStefan FölsterAnnie JohanssonLars LeijonborgJacob LundbergJohan NorbergRoland Poirier MartinssonMaria RankkaLydiah Wålsten

  Den 15-16 juni 2001 samlades världens globaliseringsmotståndare i Göteborg för att demonstrera. Timbro gav på tioårsdagen av Göteborgskravallerna ut den här boken som tar avstamp i de tragiska händelserna i Göteborg. Men det är ingen minnesbok om dåtidens händelser. Texterna handlar om att ta globaliseringsdebatten vidare. Globaliseringen fortsätter triumfera. Under slutet av 1900-talet höll den årliga tillväxten vuxit mellan 2,4 och 3 procent varje decennium. Under 2000-talet var tillväxten hela 4,3 procent. Aldrig tidigare har så många människor upplevt en så snabb ekonomisk utveckling som under 2000-talets första decennium. Den starka tillväxten har gjort att en miljard människor har lyfts ur extrem fattigdom de senaste tre decennierna.

  59 kr
 • Glädjedödarna (e-bok)

  Mattias SvenssonJoanna AndréassonVera SöderströmStig Forsgren

  Den här boken kommer att reta gallfeber på Folkhälsoinstitutet, kristdemokrater, nykterister, barnmorskor, hälsofantaster, folkpartister, frireligiösa, miljövänner, regeringen, hönsmammor, viktigpettrar, systembolagsdirektörer, Siewert Öholm, Göran Greider och halva vänstern. Den är med andra ord riktigt bra.

  40 kr
 • Glädjedödarna (pocket)

  Mattias Svensson
  49 kr
 • Handelspolitisk nedrustning - Omslag

  Handelspolitisk nedrustning

  Tomas Larsson

  Under de senaste 50 åren har det pågått en handelspolitisk liberalisering som knäckt många delar av protektionismen och knutit an till den fria handelns tid före världskrigen. Nolltullar gäller redan för många IT-produkter, och avskaffade importtullar på en lång rad industrivaror i den nära framtiden är inte en orealistisk tanke. Men vägen till friare handel kantas av osäkerhet och motstånd. Ideologier och organiserade intressen har ofta visat sig stå i vägen. Politisk demokrati och ekonomisk utveckling är ingen garanti för handelspolitisk liberalism. Och vägen till friare handel är inte en enda; det finns många. Alla bygger dock på statsmannakonst.

  100 kr
 • Hatets och illviljans kolportörer - Omslag

  Hatets och illviljans kolportörer

  Lars Anders Johansson

  ”En gedigen och tydlig genomgång av drygt 40 års hårda ord – från löntagarfonder till drogliberalism. Ovanligt underhållande opinionsbildning.” - Agnes Arpi, journalist “En skattkammare för den som genom äkta citat vill veta debattens ton under sjuttio- och åttiotalen.” - Staffan Heimerson, journalist

  139 kr
 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning