Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Alla böcker

 • Det är demokratin, dumbom - Omslag

  Det är demokratin, dumbom! - pocket

  Per Ahlmark

  EN ALTERNATIV UTRIKESLINJE för Sverige och EU träder fram i Per Ahlmarks bok. Den bygger på demokratins värden och mirakel. Fria länder bör hålla samman. Diktaturerna ska stegvis försvagas.

  49 kr
 • Det öppna såret - Omslag

  Det öppna såret

  Per Ahlmark

  70 miljoner människor har troligen avlivats i massmord under 1900-talet. Det är fyra gånger fler än de som dött på slagfälten. Per Ahlmark visar att diktaturerna stått för 98 procent av detta dödande och kommunisterna för två tredjedelar. Forskningen bekräftar nu att det politiska mördandet är vårt sekels största katastrof. Det öppna såret granskar svensk debatt och internationella kriser mot den bakgrunden. Medlöperiet har fortsatt under 90-talet.

  49 kr
 • Dubbelspelet - Omslag

  Dubbelspelet

  Maria Eriksson

  De senaste vintrarna har samma mönster upprepat sig: när vädret blir kallare går elpriset upp. Tidningarna rapporterar om villaägare som får betala elräkningar på flera tusen kronor i månaden. Och alla skyller på marknaden. Antingen är det avregleringens eller elbola­gens fel att priserna går upp.

  179 kr
 • 22 kr
 • Ekonomiska Sofismer

  Frédéric Bastiat
  179 kr
 • Eli Heckscher

  Eli Heckscher

  Kurt Wickman

  Eli Heckscher (1879 – 1952) är en av 1900-talets största svenska ekonomer. Han var med om att utforma det tidiga 1900-talets marknadsekonomiska politik som karaktäriserades av frihandel, skepsis mot statliga regleringar och en kompromisslös tro på den liberala demokratin. Heckschers texter är påfallande fräscha, och det nya intresset för marknadsekonomi och avregleringar kan i en mening ses som en omstart på den diskussion som Heckscher inledde på 1930-talet. Kurt Wickman är ekonom och fil dr, för närvarande knuten till universitetet i Bangkok och högskolan i Gävle.

  89 kr
 • En hipsters dilemma

  Pierre DesrochersHiroko Shimizu

  En hipsters dilemma är måsteläsning om du är intresserad av att förstå hur klimat och matproduktion hänger samman och varför du inte ska känna dåligt samvete om du väljer bort närodlat i butiken.

  150 kr
 • Essäer om frihet - Omslag

  Essäer om frihet

  Isaiah Berlin

  ”Berlins styrka består i att han erkänner vikten av positiv frihet samtidigt som han varnar för hur lätt denna tankemodell kan förvandlas till ett försvar för att `utöva tvång mot andra människor under åberopande av något mål som de själva skulle eftersträva om de vore mer upplysta, men försummar därför att de är blinda eller okunniga eller fördärvade`. Den positiva friheten att vara medveten om sitt eget bästa och söka handla därefter, övergår därmed till ’ett tvång mot andra för deras egen skull, i deras, inte mitt, intresse’. Thomas Gür, SvD

  49 kr
 • Ett annat land - Omslag

  Ett annat land

  Claes Arvidsson

  FNL, flygblad och fonder. Ungdomsrevolt och socialism. Palme och Fälldin. Det långa sjuttiotalet är en central epok i vår samtidshistoria. Det var en tid av paradoxer. Högre standard och vilda strejker. Mer politisering, mer pluralism. Samhällets institutioner förändrades radikalt. Skolan och arbetsrätten stöptes om. Sverige fick en ny grundlag. Stat och kommun byggdes ut. Utopin skulle bli verklighet. Mot bakgrund av de inrikespolitiska vägval som gjordes åren kring 1970, framträder en tydligare bild av Sverige av i dag, som gör oss bättre rustade att förstå vad det nya millenniet bjuder av problem och möjligheter.

  237 kr
 • Ett liv för Baltikum - Omslag

  Ett liv för Baltikum

  Andres Küng

  Andres Küng är en av få som under Sovjettiden var övertygade om att Estland, Lettland och Litauen skulle bli fria igen. I sina journalistiska memoarer berättar han om frihetskampen och det politiska spelet bakom frigörelsen. Boken är en lärorik studie av samhällsutveckling och debattklimat på båda sidor om Östersjön. Men den är också en självutlämnande skildring av uppväxten som flyktingbarn i Sverige, den möjligen judiske fadern, moderns död och intriger i press, radio och TV. Det är som segrare han berättar sin historia, och segraren kan alltid vara förstående och förlåtande mot en del av dem som hade fel. Men Kung triumferar inte, han berättar med känsla , humor och engagemang om en dröm som slog in. Drömmen om ett fritt Baltikum.

  209 kr
 • Fagerberg - Omslag

  Fagerberg

  Carl-Johan Ljungberg

  Sven Fagerberg är känd för sin skarpsinniga roman- och essäkonst. I djärv skönlitterär form belyser han frihetens och självförverkligandets krav, och härleder ur dessa sin radikala kultur- och samhällskritik. Med verk som Kostymbalen, Svärdfäktarna och Revolt inifrån fick han rykte som avslöjare av förfallstendenser och maktsträvanden både inom stat och storföretagande. Med intellektuell öppenhet undersöker han skapandets processer, alltid utifrån sin egen erfarenhet som ingenjör och industriman. Koncentration, fantasi, rum för det oväntade behövs. Framgång utan riskvilja är omöjlig. Men djärvhet mognar först hos den chef som skolats i människobedömning. Den lärs via litteraturens, konstens och mytens bilder av livet och av dess möjligheter.

  50 kr
 • Fallet Wilders - Omslag

  Fallet Wilders

  Roland Zuiderveld

  Vad kostar en invandrare? När Geert Wilders Frihetsparti ställde denna fråga i det holländska parlamentet var syftet uppenbart – att provocera fram mediernas och väljarnas uppmärksamhet. Vad har hänt i toleransens hemland? I hundratals år har holländarna varit kända för sin välvilliga inställning till invandring och till möten med människor från andra kulturer. Men när filmaren Theo van Gogh mördades av en radikal muslim 2004, var toleransen definitivt slut. I dag domineras den holländska politiken av populisten Geert Wilders som vill stoppa all muslimsk invandring, stänga moskéer och förbjuda Koranen.

  139 kr
 • Farväl till folkhemmet

  Andreas Johansson Heinö
  139 kr
 • Fem reformer som inte kostar en spänn - Omslag

  Fem reformer som inte kostar en spänn

  Peter Santesson (red)

  Går det att genomföra politiska reformer i dåliga tider? Förändringstempot i svensk politik har gått ned under denna mandatperiod. En återkommande förklaring är att "reformutrymmet" är mycket begränsat när konjunkturen viker, som om politiska förändringar skulle vara en kostnad. Men många av de reformer som varit viktiga för svensk ekonomi och valfrihet har i själva verket inte tagit budgetutrymme i anspråk.

  39 kr
 • Fem reformer som inte kostar en spänn (e-bok)

  Krister ThelinPeter SantessonP J Anders LinderEva-Lena AhlqvistMattias Lundbäck
  19 kr
 • Fem svenska ekonomer

  Fem svenska ekonomer

  Mats Lundahl

  I år är det 100 år sedan Knut Wicksell sattes i cell nummer 19 på Ystads Kronohäkte för hädelse, 130 år sedan Eli Heckscher föddes, 110 år sedan Bertil Ohlin föddes, 80 år sedan han blev professor på Handelshögskolan och 30 år sedan han dog, 70 år sedan Torsten Gårdlund avlade licentiatexamen och blev redaktör för Tiden och 40 år sedan Staffan Burenstam Linder publicerade sin bok om den stressade nutidsmänniskan och kom in i riksdagen. De fem ekonomer som behandlas var alla framstående akademiker, men hade också det gemensamt att de var synnerligen aktiva även i den allmänna samhällsdebatten. Deras sentida kolleger känner till en del av deras teorier men alltför få har läst deras skrifter i original.

  247 kr
 • Flyt! - Omslag

  Flyt!

  Theodor PauesFabian Wallen

  Boken ”Flyt! Förbättringar i Sverige sedan sjuttiotalet” kom ut i handeln i augusti 2009, och fick stort genomslag i media och på nätet. Det är en delvis självbiografisk berättelse om hur Sverige tog av sig terylenbyxorna och blev ett fantastiskt mycket roligare, rikare och friskare land än det var när på sjuttiotalet.

  79 kr
 • Fribankskolan - Omslag

  Fribankskolan

  Per Hortlund

  Är ett penningväsende utan centralbanker eller speciell bankreglering möjligt? Fribankskolan hävdar det. Historiens fria bankväsenden har varit både stabila och flexibla. Men av fiskala skäl har statsmakter gjort ingrepp i dem. Det är dessa ingrepp som har orsakat instabilitet i bankväsendet, och centralbanker och regleringar har växt fram som svar. Monetär laissez-faire skulle ge ett penningväsende där flexibilitet och disciplin kan förenas.

  136 kr
 • Frigör familjen - Omslag

  Frigör familjen

  Ingegerd Troedsson

  Svenska barnfamiljer är insnärjda i ett beroende av "det allmänna". Beslut i stat och kommun påverkar möjligheten att nå skälig levnadsnivå, vilket är motiverat för familjer som inte klarar sin försörjning. Men inte för alla. Svenska barnfamiljer beskattas hårdare än i något annat västland, vilket tvingar ner många på en nivå som ligger på, eller t o m under, socialbidragsnivå. Särskilt allvarligt är att stöd och bidrag allt oftare utformas för att styra familjerna i politiskt korrekt riktning. Runt 80 procent av stödet har redan en starkt styrande utformning. Maxtaxan, och en föreslagen andra pappamånad, skulle till höga kostnader förstärka denna tendens.

  100 kr
 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning