Allmänt

ISBN:  978-91-7703-020-1
Sidor:  34

Förbudsministern

Författare:  Mattias Svensson
Publiceringsdatum:  31 mars, 2016

Sverige är det land i Europa som har näst mest skatter och förbud på vardags- och nöjesliv. Det framgår av det nya indexet Nanny State Index 2016 som rankar Europas länder efter hur hårt de styr livsstilsval. I den nya rapporten “Förbudsministern” varnar författaren Mattias Svensson för att situationen kan förvärras. Folkhälsominister Gabriel Wikström förbereder inte mindre än femton nya förbud på alkohol- och tobaksområdet.

För mer information och för att läsa hela pressmeddelandet klicka här.

Mer rapporter