Turordningsreglernas ekonomiska effekter

ISBN:  978-91-7703-028-7
Pages:  10

Turordningsreglernas ekonomiska effekter

Author:  Sven-Olov Daunfeldt
Publication date:  fredag, 10 juni, 2016

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI research, har i ett nytt briefing paper “Turordningsreglernas ekonomiska effekter” kartlagt vilka effekter den största reformen av LAS på senare år – möjligheten för mindre företag att undanta två anställda vid uppsägningar – hade på småföretagen. Vilka lärdomar kan vi dra? Och hur kan vi förändra LAS på ett sätt som gör att fler företag vågar ta den risk som en anställning innebär?

SAMMANFATTNING

• Undantagen i turordningsreglerna som infördes för mindre företag 2001 har gett forskarna en möjlighet att utvärdera effekterna av sistin-först-ut-principen

• En sammanställning av den forskning som gjorts indikerar att företag som fick göra undantag skapade fler jobb, hade högre produktivitet och lägre sjukskrivningar än liknande företag som inte fick göra undantag

• Dessa resultat tillsammans med de utmaningar som svensk ekonomi står inför gör att det finns skäl att överväga om turordningsreglerna bör avskaffas eller åtminstone reformeras ytterligare

 

 

Fler briefing papers