Tänk på procenten: Systembolagets ogrundade kampanj

ISBN:  978-91-7703-018-8
Pages:  4

Tänk på procenten: Systembolagets ogrundade kampanj

Author:  Jacob Lundberg
Publication date:  fredag, 29 april, 2016

I en omfattande reklamkampanj påstår Systembolaget att man räddar 2 000 personer per år. Men kampanjen bygger på forskning med stora brister – så pass stora att kampanjen borde dras tillbaka. Det menar nationalekonomen Jacob Lundberg i ett nytt briefing paper, “Tänk på procenten: Systembolagets ogrundade kampanj”.

I en påkostad kampanj från Systembolaget, där både tv-reklam och tryck på bolagets plastkassar ingår, menar företaget att alkoholmonopolet räddar 2 000 liv i Sverige varje år. Men forskarnas teori om sambandet mellan alkoholkonsumtion och dödlighet, den så kallade totalkonsumtionsmodellen, har visat sig ge mycket dåliga prognoser. Trots att utbudet av alkohol ökade kraftigt med EU-inträdet ökade inte dödsfallen som forskarna befarade.

– Är man ett monopol måste man vara väldigt noggrann med vad man påstår, annars blir det politisk påverkan i egen sak. Här tycker jag att Systembolaget passerar den gränsen, säger Jacob Lundberg, rapportförfattare och doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Studien som Systembolaget stöder sig på kommer från Stockholms universitet och avser perioden 1950–1995.

– Det intressanta är att forskarna inte verkar tro på sin egen metod. De gör nämligen en nedjustering av sin prognos med hänvisning till utvecklingen efter 1995, säger Jacob Lundberg.

 

Kontakt

 

Jacob Lundberg, fellow, Timbro

Telefon: 070 27 67 424

E-post: jacob.lundberg@timbro.se

Twitter: @jacob_lundberg

Fler briefing papers