700 000 bostäder men ingen mark

ISBN:  978-91-7703-016-4
Pages:  7

700 000 bostäder men ingen mark

Author:  Jesper Ahlgren
Publication date:  torsdag, 3 mars, 2016

Sverige behöver 700 000 nya bostäder till 2025. Hälften av bostäderna behöver byggas i Stockholmsområdet. Samtidigt är det i Stockholm som det råder störst brist på mark för de aktörer som vill bygga. I detta briefing paper – "700 000 bostäder men ingen mark" – visar vår chefekonom Jesper Ahlgren hur mängden mark som skyddas har ökat dramatiskt sedan 2002 och att var sjätte kvadratmeter i Stockholm i praktiken kommer att omfattas av ett byggförbud inom fem år.

– Politiker över hela kartan är överens om att det ska byggas mer. Men i praktiken har både den här regeringen och förra regeringen aktivt bidragit till bostadskrisen genom sin ambition att utöka mängden naturreservat, säger Jesper Ahlgren.

Moderaterna i Stockholms län har nu ställt krav på att kommunerna ska stoppa bildandet av nya naturreservat. Men vår genomgång visar att det inte räcker. Istället måste systemet för markförsörjning i Sverige förändras i grunden.

– Visst är det viktigt med grönområden, men redan idag är tillgången till skyddad natur bättre i Stockholm än i de flesta andra delarna av Sverige. I de pågående bostadssamtalen måste markbristen i storstäderna adresseras. Bostäder bör bli ett riksintresse och möjligheten att skydda mark begränsas, säger Jesper Ahlgren.

Fler briefing papers