Samhällsekonomi

De flesta av nutidens stora frågor kräver ett ekonomiskt perspektiv. Utan tillväxt och företags smarta lösningar kan vi inte lösa klimatfrågan. Finansieringsgapet i välfärden stängs inte med mindre än att betydligt fler människor arbetar. Också de sociala problem som kommer av att alltför många lever i utanförskap kräver lösningar som innefattar fler arbetstillfällen. Privata företags innovationer förbättrar våra liv, men kräver goda regelverk och ett bra skattesystem för att bli verklighet. Fattigdom är ett ekonomiskt problem, tillgång på rent vatten likaså, för att inte tala om utvecklingen av sjukvård och mediciner.

Ekonomin går alltså inte att lämna åt slumpen, så inte heller här på Timbro. Timbros ambition är att Sverige ska vara ett land med en friare ekonomi, där äganderätten respekteras i högre grad. Att staten tar ett steg tillbaka från bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och från människors plånböcker. Detta kräver nedslag på ett antal områden.

Allt fler talar om behovet av en ny skattereform. Det har gått dryga tjugo år sedan sist och mängden undantag gör nu att det är omöjligt att få en bra översyn över skattesystemet. Men ska skatterna bara utformas för att förstärka arbetslinjen? Timbro ägnar en hel del kraft åt just skattefrågan.

Skatterna påverkar också människors beteende och stundom drar sig politiker inte för att försöka bättra människors beteende med både incitament, via skattesedeln, samt mer indirekt via exempelvis krav på närodlat i upphandlingar. Ibland är detta förenligt med lag, ibland inte, men det är alltid tveksamt ur ett principiellt perspektiv. Timbro värnar människors rätt att fritt styra över sina liv oavsett hur väl detta rimmar med politiska ambitioner.

Timbro verkar för en friare arbetsmarknad. Företagare bör i större utsträckning än idag ha frihet att styra över sitt bolag, äganderätten bör ges större respekt på arbetsmarknaden. Därför behöver arbetsmarknadens lagar och regler förändras. Turordningsreglerna bör slopas så att arbetsgivaren själv får avgöra vem som ska vara anställd i företaget, och konfliktsreglerna bör ändras så att enskilda arbetsgivare och arbetstagare i högre utsträckning har möjlighet att teckna avtal utan inblandning från tredje part.

Timbro verkar för en friare ekonomi, där människor får behålla mer av sina inkomster, där statens långa armar är kortare, där staten inte är största ägare på börsen och där fler har en sparad trygghet på banken så att beroendet till chefen eller staten minskar. Vi värnar valfrihet, frihandel och människors fria rörlighet.

Publicerat

Sverige i Lafferkurvans utförsbacke

onsdag, 8 mars, 2017 - 12:00 till 13:00
Skattebetalarna och Timbro bjuder in till skatteseminarium: Genom jobbskatteavdragen sänktes skatten på arbete. Men marginalskatterna behölls höga. Finansminister Anders Borg ansåg att det var

Världens högsta marginalskatt

fredag, 10 februari, 2017
I rapporten “Världens högsta marginalskatt” har Timbros tillträdande chefsekonom Jacob Lundberg kartlagt den effektiva marginalskatten i 31 länder.

Kommunalråd utan ansvar

tisdag, 18 oktober, 2016 - 08:00 till 09:00
Den 18 oktober släpper vi rapporten Kommunalråd utan ansvar

Höghastighetsjärnväg – tillväxtmotor eller Göta kanal 2?

fredag, 2 september, 2016 - 12:00 till 13:00
Inför höstens fortsatta debatt om höghastighetsbanorna bjuder Timbro in till seminarium om höghastighetsjärnvägar. Dr Richard Wellings på Institute of Economic Affairs i London presenterar Storbritanniens erfarenheter från tidigare byggande av höghastighetsjärnväg och hur diskussionen ser ut inför den planerade utbyggnaden.

28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten

torsdag, 23 juni, 2016
Medlemsländer i EU har utvecklats i en ekonomiskt mer liberal riktning efter medlemskapet jämfört med åren innan de blev medlemmar. Det visar Alexander Fritz Englund i sitt briefing paper “28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten”.

Turordningsreglernas ekonomiska effekter

fredag, 10 juni, 2016
Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI research, har i ett nytt briefing paper “Turordningsreglernas ekonomiska effekter” kartlagt vilka effekter den största reformen av LAS på senare år – möjligheten för mindre företag att undanta två anställda vid uppsägningar – hade på småföretagen. Vilka lärdomar kan vi dra? Och hur kan vi förändra LAS på ett sätt som gör att fler företag vågar ta den risk som en anställning innebär?

Bör Sverige införa platt skatt?

onsdag, 15 juni, 2016 - 12:00 till 13:00
I januari i år fick Sverige världens högsta marginalskatt. Höga marginalskatter gör människor mindre benägna att arbeta, men hur skadliga är skatterna egentligen? Kan avskaffad statlig inkomstskatt vara självfinansierande?

Protektionismens återkomst

onsdag, 8 juni, 2016 - 09:00 till 10:00
Välkommen på frukostseminarium med Per Altenberg och Fredrik Erixon, den 8 juni kl. 09.00 - 10.30.

Tänk på procenten: Systembolagets ogrundade kampanj

fredag, 29 april, 2016
I en omfattande reklamkampanj påstår Systembolaget att man räddar 2 000 personer per år. Men kampanjen bygger på forskning med stora brister – så pass stora att kampanjen borde dras tillbaka. Det menar nationalekonomen Jacob Lundberg i ett nytt briefing paper, “Tänk på procenten: Systembolagets ogrundade kampanj”.

Är miljöskatterna för höga?

tisdag, 5 april, 2016 - 12:00 till 13:00
Den 5 april släpper vi rapporten "Rött ljus för grön skatteväxling: Därför bör miljöskatterna sänkas" av Jacob Lundberg