Liberal idéutveckling

I en tid av växande populism och snabba samhällsförändringar är behovet av att återupptäcka och vidareutveckla det liberala idéarvet stort. Försvaret av individuell frihet och fria marknader kan aldrig stanna upp. Varje tid för med sig nya utmaningar som kräver nya svar och omprövning av gamla dogmer.

I internationell liberal debatt väcker frågor om mångkultur och mångreligiositet stor uppmärksamhet. Vilken är den bästa avvägningen mellan sekularism och mångkulturalism? Mellan religionsfrihet och yttrandefrihet, eller mellan jämlikhet och minoritetsrättigheter? Inom programområdet Liberal idéutveckling lyfter vi frågor som rör religionens roll i samhället och problematiserar tendenser till politisering av religionen.

Vi arbetar för att:

  • levandegöra liberalismens klassiska texter för nya generationer
  • introducera samtida liberala tänkare i den svenska debatten
  • bidra till en fördjupad debatt om det mångkulturella och mångreligiösa samhällets utmaningar
ISBN:  9175668970
Sidor:  20

Vad lär vi våra barn om världen?

Författare:  Fredrik Segerfeldt
Publiceringsdatum:  7 juni, 2012

”Det kinesiska samhället var inte redo för demokrati och politisk frihet.”

Så kommenteras massakern vid Himmelska fridens torg i Natur & Kulturs populära lärobok i samhällskunskap för årskurs nio, Samhälle i dag. Detta trots att det var just samhällets krav på demokrati och politisk frihet som regimen mötte med våld.

I dagarna går tusentals ungdomar ut grundskolan. Det finns därför anledning att fråga sig vad våra barn lärt sig om världen. I rapporten Vad lär vi våra barn om världen? granskar författaren och debattören Fredrik Segerfeldt läroboken Samhälle i dag.

Mer rapporter