Utanför - människorna utanför den svenska modellen

ISBN:  978-91-7703-047-8
Sidor:  29

Utanför - människorna utanför den svenska modellen

Författare:  Benjamin Dousa
Publiceringsdatum:  14 november, 2016

De enkla jobben finns redan, men på den svarta arbetsmarknaden, som understöds av lönesubventioner. Det visar den nya rapporten Utanför, skriven av Benjamin Dousa. I rapporten intervjuas människor som har arbetat svart. Rapporten visar att de svarta jobben förmedlas via Facebooksidor med tiotusentals medlemmar, liknande Blocket, eller i direktkontakt med arbetsgivare. Den indikerar också att lönesubventionerna utnyttjas systematiskt.

Mer rapporter