Timbro Authoritarian Populism Index 2016

ISBN:  978-91-7703-030-0
Sidor:  33

Timbro Authoritarian Populism Index 2016

Författare:  Andreas Johansson Heinö

Timbro Authoritarian Populism Index 2016 kartlägger de populistiska partiernas inflytande och popularitet i 33 länder i Europa från 1980 till 2016. Indexet visar att populismen är starkare än någonsin: var femte europeisk väljare väljer nu ett vänster- eller högerpopulistiskt parti och var tredje europeisk regering inkluderar eller är beroende av populistiska partier. Kunskap om den auktoritära populismen är nödvändig för att försvara den liberala demokratins grundprinciper. Därför har detta index tagits fram.

Mer rapporter