Majoritet och mångkultur

Världen är på väg in i en ny folkvandringstid. För de europeiska välfärdsstaterna innebär det att målkonflikter som tidigare gömts undan nu blivit fullt exponerade. Fri rörlighet eller minskad välfärdsstat? Religionsfrihet eller sekularism? Jämställdhetsnormer eller minoritetsrättigheter?

Vi vet hur de dåliga alternativen ser ut: enklavisering och parallellsamhällen där majoritetssamhället abdikerat. Eller diskriminering och urholkad respekt för minoriteters rättigheter. En fungerande integrationsprocess på liberal grund förutsätter ett avståndstagande från såväl identitetspolitikens fokus på det särskiljande som en assimilationspolitik som slår över i majoritetsförtryck.

Men hur ser det goda alternativet ut? Hur värnar vi både sammanhållning och kulturell pluralism?

Det finns ingen nödvändig konflikt mellan svenskhet och invandring. Sverige är både en gammal nationalstat och ett ungt invandrarland. Både ett mångkulturellt samhälle och ett land med en stark majoritetskultur. Timbros utgångspunkt är att ett medborgarskap som bygger på – och erkänner förekomsten av – en svensk kultur är nyckeln till integrationsprocessen. Samtidigt behöver medborgarskapet uppvärderas med ett nytt socialt kontrakt som tydliggör villkoren för våra gemensamma rättigheter och skyldigheter.

Med dessa utgångspunkter omstartar vi nu vårt integrationsprogram. Vi gör det under rubriken ”Majoritet och mångkultur”. Detta program ska ur ett frihetligt perspektiv bland annat belysa följande frågor:

  • Vilket utrymme bör religionen tillåtas få i ett av världens mest sekulära länder, och vilka lojaliteter och grad av anpassning har ett pluralistiskt samhälle rätt att kräva av de som kommer hit?
  • Hur ska borgerligheten förhålla sig till statlig tvångsmakt och offentliga subventioner som verktyg för att tvinga fram sammanhållning?
  • Hur ska socialförsäkringssystem och arbetsmarknadsregleringar anpassas i en global tid när många människors relation med staten och enskilda arbetsgivare blir allt mer tillfällig?
ISBN:  978-91-7703-035-5
Sidor:  41

Svensk kultur – en förutsättning för integration

Författare:  Dan Korn
Publiceringsdatum:  26 juli, 2016

Heidenstam kallade Sverige “vår längtans bygd”. Nu har hemlängtan drabbat landet igen: varje politiker talar om svenska värderingar och Almedalen blev ett veckolångt nationaldagsfirande. Samtidigt är det många som hävdar att det inte finns någon specifikt svensk kultur.

 

I en ny rapport som släpps i dag försöker folklivsforskaren Dan Korn bringa ordning och reda i debatten om värderingar och svenskhet.

 

Visst är det svårt att fastställa skarpa gränser, men det finns utan tvekan svenska värderingar och en svensk kultur, säger Dan Korn.

 

I rapporten ger Dan Korn flera exempel på varför det blir enklare att integrera sig i ett land som har en majoritetskultur som är inkluderande.

 

Genom historien har vår kultur fungerat som ett sammanhållande kitt. Det bör den fortsätta att göra även framöver, men det förutsätter att vi accepterar att det finns en kultur så att vi kan dela med oss av den till andra, säger Dan Korn.

 

Det finns ingen konflikt mellan svensk kultur och invandring. En stark majoritetskultur är tvärtom en förutsättning för integration. Annars finns det ju inget att integreras i, säger Eli Göndör, ansvarig för vårt integrationsprogram Majoritet och mångkultur.

 

Kontakt

Dan Korn, rapportförfattare

E-post: dankornse@yahoo.se

Twitter: @SvDan_Korn

 

Eli Göndör, programansvarig Majoritet och mångkultur

E-post: eli.gondor@timbro.se

 

Mer rapporter