Liberal idéutveckling

I en tid av växande populism och snabba samhällsförändringar är behovet av att återupptäcka och vidareutveckla det liberala idéarvet stort. Försvaret av individuell frihet och fria marknader kan aldrig stanna upp. Varje tid för med sig nya utmaningar som kräver nya svar och omprövning av gamla dogmer.

I internationell liberal debatt väcker frågor om mångkultur och mångreligiositet stor uppmärksamhet. Vilken är den bästa avvägningen mellan sekularism och mångkulturalism? Mellan religionsfrihet och yttrandefrihet, eller mellan jämlikhet och minoritetsrättigheter? Inom programområdet Liberal idéutveckling lyfter vi frågor som rör religionens roll i samhället och problematiserar tendenser till politisering av religionen.

Vi arbetar för att:

  • levandegöra liberalismens klassiska texter för nya generationer
  • introducera samtida liberala tänkare i den svenska debatten
  • bidra till en fördjupad debatt om det mångkulturella och mångreligiösa samhällets utmaningar
ISBN:  9175666154
Sidor:  34

I monopolens tjänst - De statliga bolagens opinionsbildning

Författare:  Maria Rankka, Maria Malmer
Publiceringsdatum:  10 april, 2006

I rapporten 'I monopolens tjänst' av Maria Malmer och Maria Rankka granskas Apotekets, Systembolagets och Svenska Spels politiska opinionsbildning. Det mest synliga beviset för bolagens opinionsbildning är påkostade annonskampanjer där bolagen försvarar sitt monopol. Även mer subtila metoder används i syfte att påverka medborgare och svenska och europeiska politiker. Bara dessa tre bolag lägger årligen mångmiljonbelopp på att driva monopolfrågan. I takt med att monopolen har utsatts för ökad yttre press har satsningarna på opinionsbildning dessutom ökat.

Rapporten beskriver företeelsen och diskuterar de demokratiska problem som ligger i att opinionsbildningen inte bedrivs av från staten fristående aktörer som politiska partier, intresseorganisationer, enskilda individer och privata företag. Vad betyder det för demokratin och den fria åsiktsbildningen på lång sikt när statliga myndigheter och bolag allt mer är de som försöker påverka opinionen och politikerna därmed retirerar från sitt opinionsbildande uppdrag?

Mer rapporter