Publikationer

Timbros publikationer

Transporter – mer än bara Uber

The Sound of Sharing – vår nya sommarpodd The Sound of Sharing är en podd om delningsekonomi. Reporter är Maria Eriksson. Hon lever under ett år i delningsekonomin och driver den uppmärksammade

28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten

torsdag, 23 juni, 2016
Medlemsländer i EU har utvecklats i en ekonomiskt mer liberal riktning efter medlemskapet jämfört med åren innan de blev medlemmar. Det visar Alexander Fritz Englund i sitt briefing paper “28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten”.

Studenternas återkrav: I want my money back!

Nyligen vann den amerikanska studenten Connie Dickinson Askenbäck ett uppmärksammat mål mot Mälardalens högskola, som tvingades betala tillbaka 170 000 i studieavgifter. Den matematikutbildning som

Timbro Authoritarian Populism Index 2016

Timbro Authoritarian Populism Index 2016 kartlägger de populistiska partiernas inflytande och popularitet i 33 länder i Europa från 1980 till 2016. Indexet visar att populismen är starkare än

Platt skatt för högre intäkter

14 juni, 2016
Avskaffad statlig inkomstskatt skulle leda till ökade skatteintäkter. Det menar Timbro fellow Jacob Lundberg i rapporten ”Platt skatt för högre intäkter”. – För höga skatter gör att människor

Timbro Authoritarian Populism Index

måndag, 20 juni, 2016 - 12:00 till 13:00
Efterfrågan på populistiska partier i Europa har aldrig varit större. I ett nytt, unikt index som vi presenterar i Bryssel nu på torsdag den 16 juni och i Stockholm den 20 juni visar vi tillväxten av

Turordningsreglernas ekonomiska effekter

fredag, 10 juni, 2016
Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI research, har i ett nytt briefing paper “Turordningsreglernas ekonomiska effekter” kartlagt vilka effekter den största reformen av LAS på senare år – möjligheten för mindre företag att undanta två anställda vid uppsägningar – hade på småföretagen. Vilka lärdomar kan vi dra? Och hur kan vi förändra LAS på ett sätt som gör att fler företag vågar ta den risk som en anställning innebär?

Så fixar vi Europas produktivitetskris

torsdag, 16 juni, 2016 - 08:00 till 09:00
De flesta ekonomier har sett produktivitetstillväxten minska de senaste åren. Utvecklingen har varit sämre i Europa än i USA, och unionen är nu i en produktivitetskris som hotar möjligheten till

Har regleringen av finansmarknaderna gått för långt?

fredag, 17 juni, 2016 - 12:00 till 13:00
Det finansiella systemet har blivit allt större i Sverige och utomlands. Samtidigt har finanssektorns risker blivit ett politiskt dilemma. Framgångarna gör sektorn svår att hantera för staten. Svaret