Publikationer

Timbros publikationer

Länkar

1 januari, 1997
Andra politiska magasin Reason Månadsmagasin för “fria sinnen och fri marknad”. Los Angeles.

Feminismen skall vara ett frihetsprojekt

2 februari, 1994
Internationella kvinnodagen tillhör inte de viktigaste märkesdagarna i kalendern. Själv hade jag aldrig skänkt den en tanke förrän jag förra året, då jag blev inbjuden att delta i en debatt om kvinnofrågor och feminism.