Publikationer

Timbros publikationer

Systemet framför allt. Om en konflikträtt på föreningsfrihetens bekostnad

onsdag, 16 november, 2016
Denna studie visar hur den svenska kon ikträttens utformning inskränker föreningsfriheten. Sammanställda data från Medlingsinstitutet visar att företag som utsätts för stridsåtgärder, eller hot om stridsåtgärder, tvingas välja mellan att underteckna kollektivavtal eller lägga ned verksamheten.

Utanför - människorna utanför den svenska modellen

14 november, 2016
De enkla jobben finns redan, men på den svarta arbetsmarknaden, som understöds av lönesubventioner. Det visar den nya rapporten Utanför, skriven av Benjamin Dousa. I rapporten intervjuas människor

Timbro presenterar årets klassiker: Rädslans liberalism

onsdag, 30 november, 2016 - 17:30 till 23:00
Brexit och Trump. Flyktingkris och terrorhot. Ekonomisk kris och välfärdsstatens kollaps. “The only thing we have to fear is fear itself.” Franklin D Roosevelts bevingade ord gör sig påminda i en

Rädslans liberalism

Judith N Shklar i urval

Författare:  Judith N Shklar
Brexit och Trump. Flyktingkris och terrorism. Ekonomisk kris och välfärdsstatens kollaps. Det saknas inte anledning för oro. Och när människors rädsla växer så minskar samtidigt utrymmet för liberala

Fackens makt över småföretagaren

onsdag, 16 november, 2016 - 12:00 till 13:00
Fackförbund kan idag tvinga små och oorganiserade företag att teckna kollektivavtal. I ett nytt briefing paper för Timbro visar statsvetaren Johanna Grönbäck att hela 85 procent av de företag som

FULLSATT: Ekonomi med människan i centrum

tisdag, 22 november, 2016 - 08:30 till 09:30
FULLSATT: Timbro Förlag sätter människan i centrum för nationalekonomin, med Johan Hakelius bok Den österrikiska skolan som nu ges ut på nytt, drygt 20 år efter dess första publicering. Den

Utanför – om människorna utanför svenska modellen

måndag, 14 november, 2016 - 11:30
Debatten om vi ska ha enkla jobb i Sverige är förlegad. Jobben finns redan, men på den svarta marknaden. Och den svarta marknaden i Sverige växer. I en ny rapport har Benjamin Dousa, ekonom född och

U.S. Elections – Economic and policy implications

torsdag, 3 november, 2016 - 12:00 till 13:00
Den 8 november väljer USA ny president och ett stort antal nya kongressledamöter. Valet påverkar inte minst den amerikanska ekonomin och möjligheten att genomföra reformer de kommande åren. Kommer