Publikationer

Timbros publikationer

Intervju med författarna av Arkitekturens svarta bok

1 februari, 2013
Varför har modern arkitektur blivit så impopulär bland vanligt folk, medan den ihärdigt försvaras av arkitekterna själva? Varför accepteras det att det byggs kortsiktigt, med låg kvalitet och utan hänsynstagande till omgivning och historia? Varför tolereras stilmässig variation i lägre grad vad gäller arkitektur än vad gäller andra konstarter?

Bokpresentation: Arkitekturens svarta bok

1 februari, 2013
Varför har modern arkitektur blivit så impopulär bland vanligt folk, medan den ihärdigt försvaras av arkitekterna själva? Varför accepteras det att det byggs kortsiktigt, med låg kvalitet och utan hänsynstagande till omgivning och historia? Varför tolereras stilmässig variation i lägre grad vad gäller arkitektur än vad gäller andra konstarter?

Vad är bra konst?

30 januari, 2013
Enligt de kulturpolitiska målen skall kulturpolitiken ”främja kvalitet och konstnärlig förnyelse”. Men vad är konstnärlig kvalitet och vem ska definiera den? Är det en fråga som bara kan av- göras av en utbildad elit på institutionerna eller är det upp till var och en att bedöma? Timbro har bjudit in personer med olika ingångar till kulturlivet för att ge sin syn på vad som är konstnärlig kvalitet och vem som ska fälla avgörandet.

Boklansering: Bortom bostadssocialismen

23 januari, 2013
Andra politikområden har reformerats, men bostadssocialismen lever kvar. Hyresreglering, allmännytta och kommunala detaljplaner är fortfarande huvudpelare i bostadspolitiken. Är politiken effektiv? Ger den människor ökade möjligheter att bo bra? Om inte, är det inte dags att utmana denna Sveriges sista planekonomi? I boken Bortom bostadssocialismen. En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi, visar åtta forskare och debattörer upp skadorna i det svenska folkhemsbygget och skissar på en renoveringsplan.

Författaren Jerker Söderlind berättar om antologin Bortom bostadssocialismen

21 januari, 2013
Andra politikområden har reformerats, men bostadssocialismen lever kvar. Hyresreglering, allmännytta och kommunala detaljplaner är fortfarande huvudpelare i bostadspolitiken. Är politiken effektiv? Ger den människor ökade möjligheter att bo bra? Om inte, är det inte dags att utmana denna Sveriges sista planekonomi? I boken Bortom bostadssocialismen. En uppgörelse med Sveriges sista planekonomi, visar åtta forskare och debattörer upp skadorna i det svenska folkhemsbygget och skissar på en renoveringsplan. Jerker Söderlind intervjuas av Maria Eriksson.

Riskfyllda medier

18 januari, 2013
Varför är potentiellt farliga ämnen överhuvudtaget tillåtna? Den utgångspunkten är vanlig när nyhetsmedier rapporterar exempelvis om nya forskningsstudier. Larmande journalistik är ibland befogad men då och då sprids en onyanserad bild av hur stora riskerna för hälsa och säkerhet egentligen är enligt forskningen. Eller larmar medierna för sällan?

Författaren Philip Lerulf berättar om sin bok Balansakten

15 januari, 2013
Sverige tillhör världens rikaste länder. Men medan statens finanser är stabila och visar goda marginaler lever många i befolkningen med små marginaler och utan den trygghet ett eget sparande ger. En fjärdedel av svenskarna i åldrarna 30-49 år klarar sig faktiskt inte längre än fyra veckor utan lön. Nästan hälften i samma grupp har max 50 000 kronor på sparkontot, visar ny statistik. Minsta lilla utgiftsökning eller inkomstbortfall riskerar att få långtgående konsekvenser för den enskilda familjen.