Publikationer

Timbros publikationer

Kulturdebatt: Vem är kommersiell? Blir kulturen sämre för att den säljer bra?

25 mars, 2013
När alliansregeringen strök formuleringen om att kulturpolitiken skulle "motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet" var det många som blev upprörda. Men inverkar kommersialismen verkligen negativt på kulturen? Är en artist sämre för att många vill lyssna? Varför ska skattebetalarna betala för sådant som ingen vill ha? Timbro har bjudit in personer med olika ingångar till kulturlivet för att ge sin syn på vad som är kommersiell kultur och vem som ska fälla avgörandet.   Medverkande

Vad är kommersiell kultur? Del 2

19 mars, 2013
Ulf Brunnberg och Stina Oscarson diskuterar frågan inför vårens andra kulturdebatt: Vem är kommersiell? Blir kulturen sämre för att den säljer bra?  När alliansregeringen strök formuleringen om att kulturpolitiken skulle "motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet" var det många som blev upprörda. Men inverkar kommersialismen verkligen negativt på kulturen? Är en artist sämre för att många vill lyssna? Varför ska skattebetalarna betala för sådant som ingen vill ha?

Rapportlansering: Moderna Mecenater

19 mars, 2013
Det senaste årtiondet har ett antal privatfinansierade konsthallar och museer sett dagens ljus i Sverige. För hundra år sedan var mecenatskapet utbrett inom konstlivet. Framgångsrika industrialister som Ernest Thiel skaffade sig socialt och kulturellt kapital genom att samla konst och stödja tidens konstnärer. Sedan dess har konst- och kulturlivet allt mer kommit att betraktas som en angelägenhet för det offentliga.

Vad är kommersiell kultur?

15 mars, 2013
Ulf Brunnberg och Stina Oscarson diskuterar frågan inför vårens andra kulturdebatt. Vem är kommersiell? Blir kulturen sämre för att den säljer bra?  När alliansregeringen strök formuleringen om att kulturpolitiken skulle "motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet" var det många som blev upprörda. Men inverkar kommersialismen verkligen negativt på kulturen? Är en artist sämre för att många vill lyssna? Varför ska skattebetalarna betala för sådant som ingen vill ha?

Fredrik Segerfeldt berättar om rapporten OmVärlden eller Omsocialism

27 februari, 2013
Sidas tidning Omvärlden lider av ideologisk slagsida i både rapportering och kommenterande. Det framkommer i rapporten ”OmVärlden eller Omsocialism – en granskning av Sidas tidning”. - Det märks mycket tydligt att såväl chefredaktören som redaktionschefen och bokredaktören har en bakgrund i socialdemokratin, säger Fredrik Segerfeldt, rapportens författare.

Redaktören Eli Göndör berättar om antologin Religionen i demokratin

20 februari, 2013
Upplysningen skiljde politiken från religionen i Europa. Religiositet började beskrivas negativt som ett resultat av maktutövning, vidskepelse och psykisk ohälsa. Långt in på 1900-talet förutspådde forskare att religion skulle försvinna helt i takt med att utbildningsnivån höjdes och levnadsstandarden förbättrades. Men religionen försvann inte. Den levde vidare och finns ännu kvar som en naturlig del i miljontals människors vardag samtidigt som det religiösa utbudet ökat markant genom invandring.

Forntiden är inte vad den borde vara: vår nostalgiska skoldebatt

14 februari, 2013
Få politiska debatter färgas så kraftigt av nostalgiska föreställningar som skoldebatten. Det beror delvis på skolans problematiska utveckling – sjunkande skolresultat och tappade placeringar i olika internationella mätningar indikerar att skolans bästa år ligger bakom oss. Men delvis beror det också på att skoldebatten länge har förts av personer som har sin egen skolgång i den gamla parallellskolans läroverkspalats, prydda av målningar av prins Eugen.

Vad är kvalitet inom kulturen? Debatt på Teater Brunnsgatan fyra

11 februari, 2013
Enligt de kulturpolitiska målen skall kulturpolitiken "främja kvalitet och konstnärlig förnyelse". Men vad är konstnärlig kvalitet och vem ska definiera den? Är det en fråga som bara kan avgöras av en utbildad elit på institutionerna eller är det upp till var och en att bedöma? Timbro har bjudit in personer med olika ingångar till kulturlivet för att ge sin syn på vad som är konstnärlig kvalitet och vem som ska fälla avgörandet.MEDVERKANDE