Publikationer

Timbros publikationer

Religionen i demokratin, del 5 - Diskussion

25 april, 2013
I Europa är den bestämda uppfattningen att religion och politik inte hör ihop och i ideologiskt sekulära kretsar är uppfattningen att religion är bakåtsträvande och kommer att försvinna i takt med ökad utbildning. Men religion har inte försvunnit. Snarare har den förändrats och är mer än på länge närvarande i människors vardag inte minst genom invandring som utökat det religiösa utbudet i västvärlden.

Religionen i demokratin, del 4 - Eli Göndör

25 april, 2013
I Europa är den bestämda uppfattningen att religion och politik inte hör ihop och i ideologiskt sekulära kretsar är uppfattningen att religion är bakåtsträvande och kommer att försvinna i takt med ökad utbildning. Men religion har inte försvunnit. Snarare har den förändrats och är mer än på länge närvarande i människors vardag inte minst genom invandring som utökat det religiösa utbudet i västvärlden.

Religionen i demokratin, del 3 - Thomas Gür

25 april, 2013
I Europa är den bestämda uppfattningen att religion och politik inte hör ihop och i ideologiskt sekulära kretsar är uppfattningen att religion är bakåtsträvande och kommer att försvinna i takt med ökad utbildning. Men religion har inte försvunnit. Snarare har den förändrats och är mer än på länge närvarande i människors vardag inte minst genom invandring som utökat det religiösa utbudet i västvärlden.

Religionen i demokratin, del 2 - Torbjörn Elensky

25 april, 2013
I Europa är den bestämda uppfattningen att religion och politik inte hör ihop och i ideologiskt sekulära kretsar är uppfattningen att religion är bakåtsträvande och kommer att försvinna i takt med ökad utbildning. Men religion har inte försvunnit. Snarare har den förändrats och är mer än på länge närvarande i människors vardag inte minst genom invandring som utökat det religiösa utbudet i västvärlden.

Religionen i demokratin, del 1 - Susanne Wigorts Yngvesson

25 april, 2013
I Europa är den bestämda uppfattningen att religion och politik inte hör ihop och i ideologiskt sekulära kretsar är uppfattningen att religion är bakåtsträvande och kommer att försvinna i takt med ökad utbildning. Men religion har inte försvunnit. Snarare har den förändrats och är mer än på länge närvarande i människors vardag inte minst genom invandring som utökat det religiösa utbudet i västvärlden.

Rapportlansering om det politiska bidragsberoendet

17 april, 2013
Medlemsavgifter, gåvor eller bidrag – hur bör politiska partier finansieras? Under större delen av 1900-talet var det genom medlemsavgifter och gåvor som partierna fick sina medel. Men det statliga partistödet, som infördes under mitten av 1960-talet, har successivt fått allt större betydelse. I dag överskuggar partistödet alla andra finansieringskällor. De politiska partierna är bidragsberoende.

Rapportlansering: Världens bästa integrationspolitik?

10 april, 2013
När man diskuterar integrationsproblemen i Sverige är det sällan man hör någon ifrågasätta om integrationspolitiken i sig kan vara skadlig för utrikesföddas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Det som efterfrågas är i regel ”bättre” integrationspolitik.

Röster om rapporten Skandalen Nya Karolinska

2 april, 2013
Anders Lundberg, rapportförfattare, Eric Erfors, ledarskribent på Expressen och Annika Sandström, Landstingsstyrelsen och i tidigare NKS-beredningen ger sin syn på rapporten Skandalen Nya Karolinska. Rapporten hittar du här.

Boklansering: Balansakten. Medelklassen som lever ur hand i mun

27 mars, 2013
Sverige tillhör världens rikaste länder. Men medan statens finanser är stabila och visar goda marginaler lever många i befolkningen med små marginaler och utan den trygghet ett eget sparande ger. En fjärdedel av svenskarna i åldrarna 30-49 år klarar sig faktiskt inte längre än fyra veckor utan lön. Nästan hälften i samma grupp har max 50 000 kronor på sparkontot, visar ny statistik. Minsta lilla utgiftsökning eller inkomstbortfall riskerar att få långtgående konsekvenser för den enskilda familjen.