Publikationer

Timbros publikationer

Överskottsmålet i fokus

11 juni, 2013
Å ena sidan en allt mer övertygad ekonomkår: överskottsmålet har spelat ut sin roll. Sveriges mycket goda statsfinanser är goda nog och vi behöver inte längre spara för sämre tider. Bättre då att rusta Sverige med tillväxtreformer. Å andra sidan politiker som sitter stilla i båten. Finansminister Anders Borg ser inget behov av att se över överskottsmålet och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson anklagar honom till och med för att inte ha tillräckligt i plånboken.

Omyndigförklarad! En rapport om kommunala byråkrater, goda män och rätten till självbestämmande.

3 juni, 2013
I den litterära världen förekommer inte sällan mörka historier om hur utsatta individer förtrycks av sina ställföreträdare: Lisbeth Salanders förmyndare i Stieg Larssons Millenniumtrilogi är det kanske mest berömda exemplet. Bilden är naturligtvis inte representativ. Men problemen med dagens regelverk för ställföreträdarskap är allt annat än fiktiva. I en kommande Timbrorapport beskriver journalisten Lisa Magnusson hur regelverket kring ställföreträdarskap är uppbyggt och tillämpat i dag, när en människa av olika skäl anses oförmögen att ta ansvar för sitt liv.

Framtiden för det svenska medborgarskapet

30 maj, 2013
Språkbonus och ökade incitament för att medborgarskapet ska främja integration lyftes när Medborgarskapsutredningen lämnade in sitt betänkankande till integrationsministern Erik Ullenhag. Utredningen  "Det svenska medborgarskapet" föreslog en rad förändringar. Men innebär utredningens rekommendationer ett steg framåt för det svenska medborgarskapet, och vilken roll kan detta spela i Sverige på 2000-talet? Timbro bjuder in till en paneldiskussion om framtiden för det svenska medborgarskapet.

Ny medieombudsman – vad innebär det?

28 maj, 2013
Tryckfrihetsexperten Nils Funcke har på branschorganisationen Utgivarnas uppdrag föreslagit hur en ny medieombudsman – gemensam för tryckta medier och etermedier – skulle kunna fungera. Han menar att det behövs en utvidgad medieetik som tar större hänsyn till allmänhetens intresse. Utredningen som innebär stora förändringar har knappast rönt någon större offentlig debatt, men nu är det dags. Nils Funcke kommer till Timbro Medieinstitut och presenterar sin utredning som kommenteras av initierade personer. Kommentatorer

Utdelningen av 2013 års PJ-pris

21 maj, 2013
I samband med fjolårets högtidlighållande av PJ Anders Linders 50-årsdag instiftades ett pris i hans ära, PJ-priset. Priset ska gå till en person som har gjort betydelsefulla insatser i det offentliga samtalet i PJ Anders Linders anda, och kommer att delas ut en gång om året under fem års tid. Prissumman på 30 000 kr har möjliggjorts genom en insamling. Det är en ära för Timbro att på detta sätt kunna uppmärksamma personer som är viktiga för borgerlig idédebatt.

Martin Tunström mottar årets PJ-pris

20 maj, 2013
Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern, mottar PJ-priset 2013 - Tvärs emot trenden av allt mer ytlig samhällsbevakning och debatt har Martin Tunström framgångsrikt bidragit till att driva opinionsjournalistiken i riktning mot fördjupning och rikare idéinnehåll, säger Timbros VD Markus Uvell. Han visar tydligt att det finns utrymme för kvalificerad idédebatt i svenska tidningar, även utanför storstäderna. Vi är därför glada att kunna tilldela honom 2013 års PJ-pris.

Vårens tredje och sista kulturdebatt

7 maj, 2013
Vem är samhällskritisk? Bör kultur ha ett politiskt budskap? Är vissa budskap lättare att göra konst av än andra? Bör kultur vara politisk eller inte? Timbro och Teater Brunnsgatan Fyra har bjudit in personer med olika ingångar till kulturlivet för att ge sin syn på hur kultur påverkas av att ha ett politiskt budskap. Medverkande:

Arvet efter Thatcher

29 april, 2013
Margaret Thatcher (1925-2013) var en av vår tids stora politiker, opinionsbildare och ledare. Den moderna historien har få exempel på personer som med sådan frenesi och övertygelse tagit sig an svåra politiska problem, och trots hårt motstånd åstadkommit bestående förbättringar.   Vilket är arvet efter Thatcher? Vad har hon betytt för svensk politik och samhällsdebatt?   Hjärtligt välkommen till Timbro för ett seminarium om hur Margaret Thatcher förändrade världen!