Publikationer

Timbros publikationer

Seminarium om medier och partiskheten

26 november, 2013
Utgångspunkten för mycket av den svenska forskningen om medier i valrörelser är hur partierna och partiernas företrädare behandlas. Men det kan vara väl så intressant att studera hur sakfrågor skildras. Den aspekten diskuterades i dag under ett lunchseminarium som arrangerades av Timbro Medieinstitut. Panelen bestod av Jesper Strömbäck, professor i journalistik, Fredrik Furtenbach, Sveriges Radio Ekots inrikeschef, Mona Sahlin, före detta partiledare för Socialdemokraterna och Timbro Medieinstituts chef Mats Olin. 

Folkhemspopulismen i praktiken

25 november, 2013
Timbro granskar Sverigedemokraternas arbetsmarknads-, skatte- och välfärdspolitik.  Två slutsatser kan sannolikt dras vad gäller Sverigedemokraternas framtid i svensk politik: 1) SD kommer inte att kunna påverka invandringspolitiken. 2) SD kommer att finnas kvar i riksdagen med möjlighet att påverka beslut i en rad andra frågor. Men vad vill Sverigedemokraterna, bortom invandringspolitiken? Detta granskas sällan.

När krisen sänkte Island – drogs kapitalismen med i fallet?

29 oktober, 2013
Timbro bjuder in till ett seminarium om finanskrisens härjningar på Island, om varför landet drogs ned så djupt i den ekonomiska nedgången och om vad krisen har betytt för kapitalismen. Två mycket intressanta personer, Hannes H. Gissurarson, professor i politisk teori vid Islands Universitet och tidigare i styrelsen för den isländska centralbanken och för Mont Pelerin Society samt Urban Bäckström, vd på Svenskt Näringsliv samt tidigare Riksbankschef, kommer till Timbro för att tala om detta.​

Lanseringsseminarium för Cecilia Stenshamns bok "Lögnen om Koppargården. Skandalen bakom Caremaskandalen".

15 oktober, 2013
Fyra tusen artiklar på tre månader. Upphandlingsstopp i Stockholms stad. En pressad borgerlig regering, och en påtaglig radikalisering av den svenska fackföreningsrörelsen. Den så kallade Caremaskandalen slog ned som en bomb, och förde upp frågan om vinster i välfärden på den politiska dagordningen. Det finns bara ett problem. Uppgifterna om systematisk vanvård och cynisk blöjvägning stämde inte. Skandalen byggde på ett skevt urval och i flera fall rena förvanskningar.

Lanseringsseminarium för Johan Lundbergs bok Ljusets fiender – Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten

1 oktober, 2013
Diktaturer har länge haft sina försvarsadvokater på tidningarnas kultursidor. 1936 hävdade Karl Vennberg att friheten ”bara leder till trist förfall” och gladdes åt att ”Hitler och Mussolini har gett sitt lands ungdom något att leva för”. I början av 1950-talet reste Artur Lundkvist runt i Sovjetunionen och slogs av Josef Stalins ”understrukna humanism” och ”visdom”. Detta i kontrast till västvärldens ”njutningslystnad”, ”självupptagenhet” och ”falska bländverk”. Och så har Sveriges intellektuella fortsatt att låta.

Rapportlansering: Ett amerikanskt dilemma

17 september, 2013
Det hävdas ofta att en välfungerande arbetsmarknad utgör grunden för en god integrationspolitik. Något annat som är viktigt för en god integration är ett samhälles attityder, något som dock väldigt sällan diskuteras.   Den 17 september bjuder Timbro in till ett halvdagsseminarium där vi diskuterar två länder som skulle kunna utgöra en förebild för svensk integrationspolitik på dessa områden, Israel och USA.

Rapportlansering: Integrationspolitikens förlovade land

17 september, 2013
Det hävdas ofta att en välfungerande arbetsmarknad utgör grunden för en god integrationspolitik. Något annat som är viktigt för en god integration är ett samhälles attityder, något som dock väldigt sällan diskuteras.   Den 17 september bjuder Timbro in till ett halvdagsseminarium där vi diskuterar två länder som skulle kunna utgöra en förebild för svensk integrationspolitik på dessa områden, Israel och USA.