Publikationer

Timbros publikationer

"Postmodernismens förklaring" av Stephen R C Hicks

4 april, 2014
Välkommen till lanseringen av "Postmodernismens förklaring. Skepticism och socialism från Rousseau till Foucault" av Stephen R C Hicks Hur kunde postmodernismen bli en av de mest livskraftiga intellektuella rörelserna under 1900-talets andra hälft? Varför är relativistiska argument fortfarande så effektiva i den intellektuella världen? Varför ges de en tyngd inom humaniora och samhällsvetenskap, men inte inom naturvetenskapen?

Varför hatar medelklassen sig själv?

20 mars, 2014
Therese Bohman har skrivit essän "Den borgerliga romanen och medelklassens självförakt" för Timbro. I den här videon resonerar hon lite kring varför medelklassen hatar sig själv.

Vad vill alliansen med kulturpolitiken?

20 mars, 2014
I samband med kulturutredningen 2007-2009 fördes en intensiv kulturpolitisk debatt i Sverige. Efter propositionen 2009 har kritiken ebbat ut. Den kulturpolitiska revolution som kulturvänstern fruktade har uteblivit. Ändå har det hänt mycket på det kulturpolitiska området under Alliansens år vid makten. Fler och mer genomgripande reformer har genomförts än under de tre föregående socialdemokratiska regeringarna. Men trots att kritiken varit sparsmakad är allmänhetens förtroende för Alliansens kulturpolitik fortfarande lågt.

Är Texas det nya Kalifornien?

11 mars, 2014
Kalifornien har varit lika med den amerikanska drömmen, sin sol, värme, musik, filmstjärnor och pengar — sedan ett kvarts sekel har the Golden State dessutom varit världens centrum för den digitala revolutionen. Men på senare tid har tillväxtbjässen Texas vuxit fram som konkurrent på alla plan. Dessutom har huvudstaden Austin blivit stället dit "alla" med intresse för ny teknik, konst, dans, film och musik söker sig. Från ett politiskt perspektiv kunde de båda delstaterna knappast ha varit mer olika.

Debatt om friskolor mellan SVT:s Kristina Lagerström och TMI:s Mats Olin

26 februari, 2014
Hur bra är SVT:s rapportering om friskolor? Sveriges Televisions Kristina Lagerström har i ett antal reportage skildrat friskolorna, exempelvis när det gäller vinstfrågan och konkursen i JB Education. Mats Olin och Timbro Medieinstitut har kritiserat Sveriges Television och Kristina Lagerström för att i princip alltid ta en friskolekritisk utgångspunkt i rapporteringen och att sakna stöd för olika vinklar. Kristina Lagerström menar att TMI:s kritik är obefogad, oseriös och att SVT:s rapportering är opartisk.

Vem representerar Sveriges muslimska väljare?

21 februari, 2014
Omar Mustafa-affären blev en av de stora händelserna i svensk politik under 2013. Efter en uppslitande strid inom Socialdemokraterna lämnade Mustafa både sin plats i partistyrelsen och i partiet. Samtidigt sitter Abdirizak Waberi, Mustafas företrädare som ordförande för Islamiska förbundet, kvar i riksdagen som representant för Moderaterna. Bakom de medialt uppmärksammade debatterna om islamofobi och islamism vilar den minst lika viktiga frågan om representativitet. Vem representerar egentligen de muslimska väljarna i Sverige? Behövs det någon som gör det?  

Bygger besparingspolitiken på ett räknefel?

19 december, 2013
Under våren 2013 upptäckte två amerikanska studenter ett räknefel i ett forskningsresultat av nationalekonomerna Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff. Forskningspapperet hade visat att länder har svårt att förena hög skuldsättning med hög tillväxt, men nu visade det sig alltså att Reinhart och Rogoff hade räknat fel.  

Konstitutioner, politik och frihet -- James Buchanan i urval

19 december, 2013
James Buchanan (1919–2013) var en av 1900-talets viktigaste nationalekonomer. Som en av upphovsmännen till public choice-skolan förändrade han synsättet på vad som driver politiker och statstjänstemän, förklarade mekanismerna bakom den stora statens framväxt och visade på betydelsen av hur konstitutioner utformas. Buchanan tilldelades 1986 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sin forskning.  

Paneldebatt - Demokratiernas forbund

4 december, 2013
Det finns ett starkt stöd för idén om ett brett internationellt samarbete, den idé som FN vilar på. Men samarbetssvårigheter med diktaturer och ineffektivitet hindrar FN från att fungera som det är tänkt. Rapporterna om korruption och ledningsproblem har varit många.