Publikationer

Timbros publikationer

Boklansering: "Ingens herre, ingens träl: Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige"

5 september, 2014
Anders Chydenius (1729-1803) var präst och riksdagsman från Österbotten i Finland. Som stridbar debattör, banbrytande ekonomisk tänkare och handlingskraftig politiker blev han en centralgestalt på den dramatiska riksdagen i Stockholm åren 1765-66. Genom Chydenius fick Sverige världens första tryckfrihetsförordning 1766. Han bekämpade också handelshinder och var delaktig i ediktet om religionsfrihet 1781. Han skrev och agerade för en avreglerad näringslivspolitik, mot statsmonopol och skråväsende.

Om boken "Innerst Inne" hos United Minds i Almedalen 2014

16 juli, 2014
Debattens vågor går höga i politiken, och vi bombarderas ständigt av opinionsmätningar som sägs beskriva vad väljarna tycker. Men vad är det egentligen som styr vilka förslag som läggs? Hur ser svenska folket på politik och samhällsfrågor? Vilka är de starkaste värderingarna? Vilka frågor är viktigast i diskussionerna runt landets köksbord?

Boklansering: "Den gröna bubblan" av Per Wimmer

16 juni, 2014
Vi behöver ren energi om vi ska möta världens ökande energibehov och samtidigt undvika en miljökatastrof. Men en stor del av subventionerna går till projekt som aldrig kommer att bli lönsamma.Regeringar och miljökämpar hyllar den nya, gröna tekniken. Många miljarder har globalt pumpats in i subventioner till förnybar energi. Nu varnar Per Wimmer för följderna. Vem tjänar egentligen på detta -- miljön eller investerarna?

Boklansering: "Mellan klan och stat"

16 juni, 2014
Invandringen från Somalia till Sverige tog fart vid slutet på 1980-talet. I dag finns det närmare 50 000 somalier i Sverige. Men kunskapen om somalisk kultur och om livsvillkoren för de somaliska invandrarna är låg. Attitydundersökningar har visat att somalier är den invandrargrupp som svenskar bedömer som allra mest kulturellt  avlägsen. Det utgör en grund för diskriminering men också för kulturkrockar som går att före-bygga med ökad kunskap.

Lansering av boken "Människoapans utmaning" av Niklas Elert

22 maj, 2014
Kan världen bli både rikare och grönare? Mänskligheten reser sig just nu ur fattigdom och misär i en omfattning som saknar historiskt motstycke. Ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling har på samma gång gjort människan till en naturkraft, som sätter stora spår på planeten. Vad händer i slutet av det här århundradet, när elva miljarder människor får samma levnadsstandard som den vi har i Sverige i dag, om inte högre?

Vilket EU vill de ha?

22 maj, 2014
Alla partier som står bakom det svenska EU-medlemskapet säger sig också stå bakom den så kallade subsidiaritetsprincipen. Rätt beslut på rätt nivå.  

Dyrköpt populism - en halvdagskonferens om riskkapitalets betydelse

22 maj, 2014
Parallellt med ropen på begränsning av både vinst och riskkapitalägare i välfärden så finns en medvetenhet om att ökade krav inom vård, skola och omsorg kommer att sätta press på de offentliga finanserna. Utan tillskott från privat kapital och nyinvesteringar kommer notan att bli svår att betala.

Professor Tara Smith från The Ayn Rand Institute om ”Den moraliska egoisten”

22 maj, 2014
Varför bör en person vara egoist? Vilken typ av egoism förespråkade Ayn Rand och vilken typ av egoism vände hon sig emot? Vilka dygder bör en person öva sig i och utveckla för att kunna agera i sitt eget intresse? Vad skiljer Ayn Rands egoism från andra åskådningar såsom hedonism, materialism och rövarmentalitet? Vilken roll spelar moraliska principer som ärlighet och rättvisa för egoistens välbefinnande? Ayn Rand är känd som förespråkare av egoism, men innebörden av hennes egoism är ofta missförstådd.

Lansering av boken "Skandal eller succé?" av Johan Hjertqvist

6 maj, 2014
Dags att pensionera dagens äldreomsorgsmodell? Svensk äldreomsorg har varit hett omdebatterad på senare år. I medierna berättas om verksamheter i fritt fall, där akut resurs- och platsbrist, orimliga dokumentationskrav och dålig personalpolitik sammantaget har skapat en situation där risken för att bli utsatt för vanvård tycks vara stor.  

Renässans för borgerlig stadsplanering

10 april, 2014
Dagens stadsplanering har problem. Stadsplaneraren söker, ofta i blindo, svar på frågan hur nya attraktiva stadsmiljöer kan skapas i och bredvid de miljöer som 1900-talet lämnat efter sig. En auktoritär planering, grundad i genomförandet av en enda vilja har länge styrt byggandet bort från marknadsekonomins principer.  Det har skapat ett plansystem som inte motsvarar människors förväntningar. För att på nytt bygga städer med lika tillgänglighet till offentligheten, goda stadsrum och hög kvalitet presenteras en ny grundläggande politik för Sveriges städer; ett stadsskick.