Publikationer

Timbros publikationer

Lars Anders möter Katarina Tracz

15 september, 2015
Katarina Tracz är chef för den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld och International Research Fellow vid the McCain Institute for International Leadership i Washington DC. I boken Fredens hav beskriver hon de tilltagande säkerhetspolitiska spänningarna i östersjöområdet, vad de beror på och hur omvärlden, och Sverige, bör förhålla sig. Läs mer om boken här: http://frivarld.se/bocker/fredens-hav/

Så skapas attraktiva städer

16 februari, 2015
I den nya boken Så skapas attraktiva städer visas att de stora investeringar som genomförs av stat och kommuner inte alltid tar tillvara de goda möjligheter som finns att skapa attraktiva städer. Skattemedel slösas därmed bort t ex på grund av byråkratimisslyckanden och brister i samverkan och chanser att utveckla städer går förlorade. Vid ett frukostseminarium den 12 februari diskuteras vad som utgör goda kommunala beslut kring stadsutveckling, vad som har lett vissa städer till framgång och vad som är statens roll.

Makten över tanken - politik på upplysningens grund

10 december, 2014
Välkommen till det fjärde lunchsamtalet i serien ”Efter arbetslinjen: fyra idéseminarier om en liberal politik för framtiden”. Identitetspolitik, strukturalism, postkolonial teori och genusteori. Den nya vänsterns teoribyggen och problemformuleringar dominerar i det offentliga samtalet. Den traditionella höger- vänsterkonflikten om statens roll och de ekonomiska resursernas fördelning hamnar allt mer i skymundan. Varifrån kommer detta tankegods och hur lyckades dess företrädare uppnå sin hegemoniska ställning? Och viktigast av allt: hur ska borgerligheten hantera detta?

Timbro höjer beredskapen

10 december, 2014
Inte läst försvarstrilogin Operation Garbo? Gör om, gör rätt – kom till Timbro för en spännande lanseringskväll. ”En legendarisk, svensk försvarsthrillertrilogi i bästa Tom Clancy-anda som är mer aktuell än någonsin.” Johanne Hildebrandt, författare & ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Jämlikhet eller integration: Hur skapar vi en arbetsmarknad som bryter utanförskapet?

3 december, 2014
År 2006 sökte Alliansregeringen mandat för att minska utanförskapet i Sverige. Åtta år senare kvarstår utanförskapet som ett av våra största problem. Alliansregeringen lyckades framgångsrikt minska problemen med sjukskrivningar och förtidspensionering, men unga och utrikes födda har alltjämt mycket svårt att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaderna.

Framtidens företag, dåtidens politik: hur räddar vi svensk konkurrenskraft?

26 november, 2014
Trots att Sverige presterar högt på alla innovationsindex, omsätts det inte i nytt företagande. Svensk industri har tvärtom sett fallande investeringar i relation till sina konkurrentländer de senaste decennierna. På kort tid har exempelvis läkemedelsindustrin i Sverige förlorat 40 procent av sina anställda. Parallellt går ett idéspöke genom samhällsdebatten Allt fler, både i Sverige och övriga EU, efterlyser nu en statlig “big push” utifrån tanken att det inte är entreprenörer utan starka stater som ligger bakom många av de viktigaste innovationerna vi ser idag.

Är Sveriges koldioxidskatt för hög?

20 november, 2014
"Vi har världens högsta koldioxidskatt, vilket är bra." Så argumenterade Fredrik Reinfeldt i valförelsen. Nu räknar Miljöpartiet med att i regeringsställning få igenom ytterligare en höjning av skatten. "Vi har redan världens högsta koldioxidskatt, men vi är också ett av jordens rikaste folk, så den kan höjas ytterligare som ett styrmedel", har miljöminister Åsa Romson sagt.  Men vad är syftet med koldioxidskatten? Är det att prissätta de negativa effekterna av koldioxidutsläpp? Vilken nivå bör skatten i så fall ligga på?

Politikens gränser

19 november, 2014
En rödgrön regering är på många sätt sämre för Sverige. På kort sikt. På lång sikt kan det visa sig vara av godo. En borgerlighet, i bred bemärkelse, som vill vila på frihetlig grund kan behöva perioder av avstånd från den stat och den politiska makt som motståndarlägret gärna vill expandera.

Diskussion om nya boken "Mediekratin"

30 oktober, 2014
Avgör journalisterna valen? Den frågan ställer medieforskarna Kent Asp och Johannes Bjerling i den nyutkomna boken Mediekratin. Författarna visar att mediernas makt har ökat och att politikerna i växande grad anpassat sig till medielogiken. Den traditionella partidemokratin har ersatts av en Mediekrati.

Mest lästa