Publikationer

Timbros publikationer

Rapport - Tål granskarna granskning?

Tål granskarna granskning?

Rapporten Tål granskarna granskning innehåller intervjuer med fem mediechefer och två mediegranskare. Det är två frågeställningar som står i fokus: Hur ser medier på att bli granskade och hur ser

Guld och gröna jobb - Om Europas nya tillväxtpolitik

29 juni, 2012
Näringslivets konkurrenskraft kan öka genom en skärpt miljöpolitik. Det menar EU-kommissionen som utlovar 500 000 nya gröna jobb fram till år 2020. I rapporten “Guld och gröna jobb” som släpps på

Vad lär vi våra barn om världen?

7 juni, 2012
”Det kinesiska samhället var inte redo för demokrati och politisk frihet.” Så kommenteras massakern vid Himmelska fridens torg i Natur & Kulturs populära lärobok i samhällskunskap för årskurs nio

Alkoholen - En lyckad svensk liberalisering

15 maj, 2012
Sverige har de senaste 20 åren fått betydligt friare alkoholregler. Inte minst tack vare EU-medlemskapet 1995. Men skador, våld och dödsfall har inte alls vuxit som befarat. Det konstaterar Mattias

Inhyrda journalister

24 april, 2012
En del yrken är inte som andra. Den ideala journalisten motiveras av unika drivkrafter. Yrkeskåren fyller en demokratisk funktion som inte kan ersättas. Om detta är de allra flesta överens. Under de