Publikationer

Timbros publikationer

Demokratiernas förbund

Demokratiernas förbund

3 december, 2013
Det finns ett starkt stöd för idén om ett brett internationellt samarbete, den idé som FN vilar på. Men samarbetssvårigheter med diktaturer och ineffektivitet hindrar FN från att fungera som det är

Folkhemspopulismen i praktiken

19 november, 2013
Folkhemspopulismen i praktiken: Timbro granskar Sverigedemokraternas arbetsmarknads-, skatte- och välfärdspolitik. Två slutsatser kan sannolikt dras vad gäller Sverigedemokraternas framtid i svensk
Omslag: Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen

Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen

8 oktober, 2013
Bristen på bostäder i Stockholm är ett problem som medierna ofta belyser. Det visade rapporten Så beskriver medierna bostadsbristen som TMI gav ut i december 2012. TMI gick då igenom vad fyra
Omslag: Integrationspolitikens förlovade land

Integrationspolitikens förlovade land

17 september, 2013
I dag flyttar miljoner människor i världen av politiska, kulturella eller ekonomiska skäl från ett land till ett annat, vilket ställer värdländerna inför utmaningar. Migration har alltid ägt rum,
Omslag

Ett amerikanskt dilemma. Om immigration och integration

17 september, 2013
Ända in i våra dagar har USA varit destinationen för fattiga förtryckarländers hukande massor, som trängtat efter att få andas fritt. Miljoner och åter miljoner har funnit möjligheter som förnekats

Svt partiskt om friskolor

11 september, 2013
Timbro Medieinstitut har gått igenom svt:s rapportering om friskolor under tio månader. Nästan alla av de 80 inslagen har en friskolekritisk utgångspunkt och friskolekritikerna får sällan svara på

Trendspaning – Världen2050

27 juni, 2013
I rapporten berättar bland annat fil. dr i informatik, Nicklas Lundblad , vad vi skulle kunna se för utveckling på teknikområdet de kommande 37 åren. – Redan i dag skrivs det böcker om hur 3D-

Att skapa en fungerande skolmarknad

17 juni, 2013
I princip alla sektorer i samhället har utvecklats kraftigt de senasteårhundradena. Den teknologiska revolutionen har möjliggjort stora produktivitetsökningar som på djupet har förändrat hur vi